Gong voor klimaat

Nieuws | de redactie
15 januari 2010 | Vanmorgen 9 uur: boinggg! De gong van de Amsterdamse beurs werd geslagen. Door UU-voorzitter Yvonne van Rooy en haar studenten. Vanwege hun beleggingen? Nee, vanwege het succes van hun focus en massa bij klimaatonderzoek.

De gongslag [zie en hoor hier de Boinggg live!]  vanYvonne van Rooy vormde namelijk ook het symbolischestartsein van het grote Europese klimaatplatform Climate KIC dat haar universiteitgaat leiden.

Barroso’s EIT heeft initiatieven gelanceerd waarmee het met behulpvan onderzoek, innovatie en onderwijs oplossingen wil creëren vooreen duurzame toekomst. Eén van die initiatieven is het ClimateKnowledge and Innovation Community (Climate KIC).

Dit pan-Europees consortium, waarin Nederlandseuniversiteiten, kennisinstellingen en organisaties als deRotterdamse haven, Schiphol en Shell een leidende rolspelen, wordt gecoördineerd door de UU. Het bundelt deexpertise van een aantal partners van wereldklasse, in hun doel eenfundamentele verandering te weeg te brengen in de Europeseinnovatiecapaciteit op het gebied van klimaatverandering. Dit heeftbetrekking op hoe we produceren, distribueren en consumeren, waaren hoe we wensen te leven en te reizen, en hoe we kunnen voldoenaan eisen van energie, voedsel en water in de context van hetmilieu.

Climate KIC stimuleert interacties tussen Europees onderzoek,onderwijs, overheden en businessinnovatie op het gebied vanklimaatverandering, met daarbij speciale aandacht voor vierthema’s: het monitoren van klimaatverandering, overgang naar lageCO2-uitstoot in steden, watermanagement, en CO2-vrijeproductiesystemen.

Het doel is om een generatie van klimaatveranderingondernemers tecreëren, die de multidisciplinaire deskundigheid in huis zullenhebben om economisch, milieukundig en sociaal duurzame producten endiensten te ontwikkelen ter aanpassing aan de effecten vanklimaatverandering. Verder worden ook roadmaps gemaakt voor hetontwikkelen van strategieën voor langetermijninvesteringen enstimulering van innovatie in het midden- en kleinbedrijf.

Volkslied van de UU zal in elk geval niet meer zijn ‘Lady sings theblues’, maar ‘Lady bangs the gong’ !


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK