Kennis tilt uit de crisis naar nieuwe welvaart

Nieuws | de redactie
19 januari 2010 | Als elk land in Europa zijn onderwijsprestaties naar het niveau van Finland tilde, zou de economie $200 biljoen meer groeien in 20 jaar. Nieuw OECD-onderzoek geeft indrukwekkende onderbouwingen voor de impact van investeringen in kennis en kunde in de komende jaren.

De Lisbon Council, de Brusselse denktank over innovatie enkennis, presenteert volgende week een nieuwe analyse van AndreasSchleicher, de toponderzoeker op het gebied van onderwijsuitgavenen -prestaties van de OECD. Deze rapportage vormt een nieuweopzet voor het benutten van de kennis en scenario-vorming voor dehoog ontwikkelde landen die in de OECD zijn verenigd. Voor de ’20commissies heroverweging’ van het kabinet en het Innovatieplatformbiedt Schleicher in elk geval fascinerend materiaal.

De in zijn nieuwe rapport weergegeven analyses laten zien”how OECD countries could add $115 trillion of additional GDP totheir economies – if they could raise average PISA scores by 25points over 20 years.”  Schleichers onderzoek duidt erdan ook op, dat hoog ontwikkelde samenlevingen en hun regeringenenorme mogelijkheden hebben voor het realiseren van “economicbenefits in the trillions of dollars, if they can commit moredeeply to performance-raising reform and education-related spendingas they ponder next steps in post-recession economic strategies,including the EU’s 2020 Strategy.” 

Met behulp van PISA data laten Schleicher c.s. empirisch zien, datinvesteringen in onderwijs en kennisontwikkeling zeer diep en langdoorwerken voor de ontwikkeling van de welvaart van landen enburgers en in de sociale verworvenheden die daarmee samenhaangen.Daarbij komen zij voor de EU-landen met een even verhelderendals uitdagend scenario: “If all OECD countries in Europe couldraise their educational performance to Finland’s level, the resultcould be an aggregate GDP increase of $200 trillion, according tohistorical growth relationships.”

Ook OECD-CERI directeur Dirk van Damme wees in zijn recente gesprek met ScienceGuide op de impactdie juist nu, aan het begin van een nieuwe herstelfase na decrisisperiode, door investeringen in kennis en kunde bereiktkan worden. “Hele reservoirs aan talent blijven onontwikkeld,onaangeroerd. Economisch is dat een ramp.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK