Kennisbeleid EU pittiger

Nieuws | de redactie
7 januari 2010 | Europa moet zijn kennis- en innovatiebeleid radicaal hervormen. De toonaangevende adviesgroepen op dat terrein zeiden dit tijdens de Science|Business sessie in het EP. "The world has changed. Innovation is becoming the most important engine of growth and jobs. But in the EU many policies governing research, development and innovation need radical improvement."

Voor de toedeling van Europese onderzoeksmiddelen is een opencompetitie daarom meer dan ooit wenselijk onderstrepenzij.”Excellence must be the watchword of EU research, developmentand innovation programmes. Only in this way can we competeglobally.” Daarom zijn netwerken en beleidsvoornemens die werkenlangs de lijn van ‘open innovation’ nodig en moet een EU-breedsysteem van patenten worden doorgezet.

De financiering van de lange termijnprogramma’s moet zich daarbijmeer richten op de grote maatschappelijke uitdagingen voor Europaals geheel: ‘climate change, alternative energy, healthcare for anageing population, security and cohesion policy.’ “More joined-upthinking and coordination between research programmes, and betweenBrussels and national governments, will be needed to streamline thebureaucratic funding system.”

De denktanks willen dat de Commissie en de nieuwe,eerste commissaris voor wetenschap en innovatiebeleid hier metBarroso nog meer aan gaat trekken. In Brussel blijft aan de ordekomen dat Barroso voor het eerst ook een Chief Scientific Officervoor het beleid van Europa zou gaan benoemen.

UM-hoogleraar Luc Soete, voorzitter van de Expert Group on theRole of Community Research Policy in the Knowledge-based Economyvan de Europese Commissie, wijst er daarbij op dat niet alleen devindingrijkheid van het onderzoek als zodanig omhoog moet, maar datook de doelgerichtheid van de inspanningen een uitdaging vormt aanhet beleid. 3% BBP voor onderzoek noemt hij in dat verband een nietzo veel zeggende doelstelling zolang daarbij niet tevens ietsgezegd wordt over de aard van het daarmee te bekostigenonderzoek.

Het aanschafbeleid van publieke instellingen en overheden in Europabesteedt tien tot twintig maal zoveel geld dan deonderzoeksfinanciering. “This should be used to help steer theresearch agenda towards meeting the social challenges Europefaces.” (bron: Euractiv) 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK