Leidse vinding haalt CO2 uit lucht

Nieuws | de redactie
19 januari 2010 | Leidse onderzoekers hebben een ‘fundamentele scheikundige doorbraak’ bewerkstelligd. Zij hebben ontdekt hoe CO2 te reduceren valt door het op science fiction-achtige wijze uit de lucht te halen. En dat met een ‘oplaadbare batterij’.

De Leidse uitvinding kan worden ingezet voor omzetting van CO2uit de lucht naar oxaalzuur, een verbinding die bijvoorbeeldtoegepast wordt in huishoudproducten en anti-roestmiddelen. Deefficiëntie is op dit moment nog niet erg groot – er kan nog geeneconomisch haalbaar proces van gemaakt worden – maar het heeftzeker potentie. Of zoals een van de referenten van het onderzoekhet uitdrukt: ‘Hoewel een rapportage als deze uiteraard nog ververwijderd is van een praktische toepassing, is het exact zo’nfundamentele scheikundige doorbraak die kan leiden tot eentoepassing om CO2 uit onze atmosfeer weg te vangen.’

De scheikundigen gebruikten voor hun een onderzoek eengeelgekleurde koperoplossing. Deze was gemaakt door gelijkehoeveelheden van een koperzout, een organische verbinding en eenzuur te mengen, en bevatte een koperverbinding in een lageoxidatietoestand. Toen de onderzoekers van het Leiden Institute ofChemistry (LIC) deze oplossing aan lucht blootstelden, werd hijgroenblauw van kleur.

“Normaal reageert een dergelijke koperverbinding met zuurstofuit de lucht, maar in dit geval werden onverwacht kristallengevormd van een nieuwe koperverbinding in een hoge oxidatietoestanddie CO2 uit de lucht had opgenomen”, aldus dr. Lies Bouwman die hetonderzoek leidde. “Deze verbinding bevatte zogenoemdeoxalaatanionen.’ Elk oxalaatanion is opgebouwd uit tweeCO2-moleculen.”

Als met behulp van lithium het oxalaat verwijderd wordt, kan hetgeoxideerde kopercomplex heel eenvoudig met een elektrische stroomweer naar de lage oxidatietoestand worden gebracht. Degeelgekleurde oplossing die daarvan het resultaat is, kan dan weermet CO2 uit de lucht reageren. Dit kopersysteem kan op deze maniersteeds weer opnieuw gebruikt worden, net als een oplaadbarebatterij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK