Levenlangleren aan het hbo

Nieuws | de redactie
14 januari 2010 | Hogescholen gaan actiever werken aan het stimuleren van op-, om- of bijscholing van werkenden. Zo moeten zij expertisecentra woorden voor LevenLangLeren.

De HAN krijgt in dat verband met zescollega-instellingen subsidie in het kader van de tijdelijkestimuleringsregeling´Leven lang leren HBO 2009´, gericht ophet stimuleren van op,- om- of bijscholing. Het project ´Aande Maat – Leven Lang Leren bij de HAN´ is hiervoor opgezet om dehogeschool mede te ontwikkelen tot één van dieexpertisecentra. De totale kosten van het project bedragen €1,6miljoen en de HAN krijgt hiervoor 1,2 miljoensubsidie. 

Met het project ‘Bewust van Kunnen’ was de HAN eerderal gestart met het aanbieden van EVC trajecten. Competenties(kennis, beroepshouding en vaardigheden) ontwikkel je namelijk nietalleen in een opleiding, maar juist ook in de dagelijksewerkpraktijk.

EVC maakt inzichtelijk welke competenties mensen al hebben enwelke competenties er (nog) nodig zijn om een HBO-bachelor- ofmasterdiploma te behalen. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij 49beroepsstandaarden waarvoor bij de HAN eenHBO-ervaringscertificaat behaald kan worden: www.han.nl/evc.

OCW en LNV stimuleren met de regeling dat hogescholen in2010-2011 activiteiten ontplooien die gericht zijn op opleiding,diplomering en zulke Ervaringscertificaten. Zij kunnenzich daarmee doorontwikkelen tot instituten met een brededienstverlening op het gebied van een leven langleren. Activiteiten die het aantal deelnemers uit devolwassen beroepsbevolking van 23 jaar en ouder vergroten,ontvangen in het bijzonder subsidie in dat verband. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK