Loting medicijnen exit

Nieuws | de redactie
29 januari 2010 | Het kabinet gaat de loting voor medische studies schrappen. Ook de fixus lijkt te gaan verdwijnen, in lijn met de wens van het CDA-rapport over investeringen in kennis en de Raad van de Volksgezondheid.

De ministers Klink en Plasterk volgen die adviezen omdatdit kan helpen om een dreigend tekort aan medici te voorkomen. Doorde toenemende vraag naar zorg, vooral veroorzaakt door devergrijzing, zijn er steeds artsen nodig. Er is volgens de Raadbovendien een tekort aan specialisten in de ouderen-, jeugd- engehandicaptenzorg.

Naar het zich laat aanzien kunnen universiteiten metingang van het komend studiejaar daarom zelf deselectiecriteria voor alle plaatsen in hun geneeskundeopleidingenbepalen.

Ook het rapport van het CDA-WI, onder leiding van VU-voorman RenéSmit, adviseert in deze zin. De rantsoeneringvan de instroom in zorgopleidingen, met name die van artsen enmedisch specialisten, moet ophouden, vindt deze groepHO-bleiedexperts. Dit kan de kosten van de zorg in ons land helpendrukken en de feitelijke uitvoering van die zorg in eenvergrijzende samenleving verbeteren.

Als prijs daarvoor zullen HO-deelnemers wel hogere collegegeldengaan betalen, mede om uitval en vage studiekeuzes tegen te gaan.”Dit kan de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren. Daarbijzijn ook vormen van collegegelddifferentiatie van belang enverdient het aanbeveling om de instellingen meer armslag tegeven.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK