Maria van der Hoeven vertrekt

Nieuws | de redactie
18 januari 2010 | Voormalig OCW-minister Maria van der Hoeven verlaat de Haagse politiek. Fameus om haar charme, scherpe blik én tong. "Ach, jij kunt alleen maar stijgen, ik kan alleen maar dalen."

Haar woordvoerder bevestigt geruchten dat zij de CDA-leidingheeft gemeld geen nieuwe termijn als kandidaat voor de Kamer teambieren. Ook zou zij niet dingen naar het burgemeesterschap vanMaastricht.

Geducht

De EZ-minister is sinds 1991 actief in de Haagse politiek en wasdaar al snel een van de prominente woordvoerders, zeker oponderwijsterrein. Een combinatie van zuidelijke charme, uitnemendetalenkennis en een bijna legendarisch incasseringsvermogen -envermogen tot uitdelen van ’tikken’- maakte Maria van der Hoeven eengeducht politica.

In 2001 was ze zelfs heel even bijna-lijsttrekker van het CDA, toenJaap de Hoop Scheffer als nummer 1 van de lijst sneefde en zij op 2formeel de opvolger als partijleider zou gelden. De fractie verkoosechter financieel specialist Jan Peter Balkenende tot nieuwevoorzitter, and the rest is history.  

Aanvaringen

In 2002 werd zij daarop minister van OCW, in 2007 minister van EZ,nadat zij bijna Kamervoorzitter was geworden. Die nederlaag behoortnaar verluidt tot haar meest bittere politieke ervaringen.

Op OCW was Van der Hoeven actief op onder meer de portefeuillewetenschapsbeleid. Vanuit die rol konden aanvaringen met deVVD-staatssecretaris voor HO, Annette Nijs, moeilijk uit blijven.Vanuit de universiteiten werd dit tamelijk onverbloemdaangemoedigd, met een divide et impera tactiek die destaatssecretaris te laat doorkreeg. Haar opvolger, Mark Rutte,bleek veel bedrevener in de omgang met de inmiddels zeerervaren CDA-topvrouw en legde daarmee de basis voor zijnlatere partijleiderschap, zulks volgens het liberale motto ‘als jeMaria aankan, kun je alles aan.’  

Op het terrein van het kennisbeleid heeft Van der Hoeven enkelebelangrijke doorbraken bereikt. Zij is in hoge mateverantwoordelijk voor een steviger accent dat bij deFES-investeringen vanuit de extra aardgasmiddelen op kennis werdgelegd. Ook de lange termijnbenadering in de beleidsaanpak van deinzet voor het lectoraat in het hbo en de bèta-tech promotie viahet PBT zijn door Van der Hoeven doorgezet.

Nummer 1   

In het boek van ScienceGuide-columnist Frans Nauta overzijn belevenissen als secretaris van het Innovatieplatform werd Vander Hoeven dan ook -onbedoeld door de auteurvermoedelijk- heldin en hoofdpersoon. Haar politiekeeffectiviteit verblufte de oud-Kennisland-voorzitter gedurig enzijn boek is daarmee ook een handboek in doelgerichtheid voorbestuurlijke leiders.

Mooiste moment is wel de scène in het boek bij het maken van de eerste statiefotovan het nieuwe IP. “Het gezelschap werd gevraagd om te poseren vooreen foto. Ik zat naast Maria van der Hoeven, die me toefluisterde:’Hierna wordt het nooit meer hetzelfde’.” Dat heeft Nautageweten.

Maria van der Hoeven is dan ook legendarisch geworden om haarscherpe, tegelijk zoetgevooisde tong. Een voorbeeld: toen zijin 2003 nummer 1 werd op de ScienceGuide Top10 en haar HO-staatssecretaris Annette Nijs op 10 stond,klaagde deze laatste haar nood over het weinige respect dat zijbleek te krijgen in de kenniswereld. De OCW-ambtenaren kekenbedremmeld naar de punten van hun schoenen. De minister reageerdeuiteindelijk met het volgende bon mot: “Ach Annettte, jemoet maar zo denken. Jij kunt alleen nog maar stijgen op die lijsten ik kan alleen nog maar dalen.” 9 maanden later moest Nijsopstappen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK