Nieuwsbrief 13 januari

Nieuws | de redactie
18 januari 2010 | Met onder andere Frits van Oostrom over de kerntaak van het hbo en de lectoren, CDA-toppers willen HO-investeringen en hogere collegegelden, en waarom zijn topbestuurders zo vaak in de lente of zomer geboren?
Nieuwsbrief ScienceGuide – januari 2010, nummer 1

Onderwijsnieuws

  • Moet het kabinet op HO bezuinigen? René Smit en andereCDA-toppers pleiten voor investeringen en hoger collegegeld omrendementen te verbeteren. Tevens willen ze snijdenin dure clubs als SenterNovem en NWO.

  • Ondanks de vergrijzing kan het hoger onderwijs 40% groeien.OECD-topman Dirk van Damme pleit voor hervormingen, omdat helereservoirs aan talent nu onbenut blijven.

  • Niet goed, geld terug. Als uw accreditatie niet op tijd isafgehandeld, kunt u compensatie krijgen, want de nieuwe ‘wetdwangsom’ verplicht ook de NVAO.

  • UvA-rector Dymph van den Boom noemt Plasterks stelselplannen ‘voorbarig’. Liever ziet zijandere doorbraken voor verhoging van kwaliteit en veelzijdigheid,zoals “meer soorten opleidingen ontwikkelen.”

  • ScienceGuide berichtte over het ronselen van studenten doorAl Qaida, zoals voor de aanslag bij Detroit enbij hogeschool Avans. De Tweede Kamer stelt verontrustevragen aan het kabinet.


Onderzoeknieuws


  • “Laten we het nooit meer over ‘academisering in het hbo’hebben. Wel over kwaliteitsverhoging van de kern: hethbo-onderwijs.” Frits van Oostrom over de kansen en de dwaalwegenvan lectoraten, “pauwen in de kippensoep.”

  • Van avant garde naar middenmoot. Het Rathenau Instituut rapporteertdat Nederland de voorsprong in wetenschap kwijt raakt aanbuurlanden. Wat doen deze landen goed en wat zou Plasterk moetendoen?

  • “De Nederlandse wetenschap slaat eens in de vijf jaar op desupercomputertrom. Het is weer zover”, schampertFrans Nauta (HAN). Patrick Aerts van NWO laat dit niet op zich zitten!

  • De Chinese premier Wen Jia Boa heeft zijn eigen ‘motie-Hamer’ en visieop kennisinvesteringen voor de toekomst: “I firmly believe thatscience is the ultimate revolution.”

En ook
Jan Peter Balkenende

  • Jan Peter Balkenende is in mei geboren.Is hij daarom premier geworden? Veel topbestuurders zijn geboren inlate lente- en zomermaanden en Ad Dudink (UvA) heeft er eenopmerkelijke onderwijsverklaring voor.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK