Nieuwsbrief 28 januari

Nieuws | de redactie
28 januari 2010 | Met onder andere een nieuw OESO-rapport over de groei-effecten van beter onderwijs en onderwijsbeleid, bijdragen voor Veerman van HO-bestuurders, een TomTom voor het menselijk lichaam en het verval van een grootmacht.

Nieuwsbrief ScienceGuide – januari 2010, nummer 3

Onderwijsnieuws

  • “The tolerance for failure is too high in Europe.” De OESOheeft de groei-effecten berekend van beter onderwijs en onderwijsbeleid. Nederland kan zijnwelvaart de komende decennia zelfs bijna verdubbelen. Leesvoer voor ‘Den Haag’!

  • “De school is geen vrijplaats voor professionals.” Lectoren vande HANen INHollandbetogen dat we af moeten van romantische ideeën over de leraar enmythes over het vak. “Dat is de enige kans om het lerarentekortterug te dringen.”

  • Grote HO-participatie leidt tot massale hoorcolleges en’klassevergroting’. Het blijkt dat vooral heel goede studentenminder goed gaan presteren.

  • “De HO-bijdrage aan de Europese kennissamenleving is zoessentieel, dat we niet op het nationale niveau kunnen blijvenaanmodderen.” Het CDA wil steviger Europees kennisbeleid, met steun vanGroenen en Liberalen in Brussel.

  • De Commissie Veerman komt en HO-bestuurders spelen vast openkaart. Fontys-voorzitter Wintelspleit tegen associate degrees en de academisering van het hbo. TUDelft-bestuurder Rullmann legt de prioriteit bij de verbetering vanstudierendementen. “De relatie tussen de kosten en bijdrage van eenstudent is volstrekt zoek.”


Onderzoeksnieuws

  • Twentse onderzoekers maken samen met Europese collega’s eenTomTom voor het menselijk lichaam. Hiermee kunnen chirurgen hunoperaties beter voorbereiden en oefenen in Virtual Reality.

 

  • De tijden van de Spoetnik zijn voorbij. Ruslandzakt weg en wordt aan alle kanten voorbijgestreefd. Hoe komt dat?Nieuwe analyse toont schokkende feiten en resultaten in deRussische wetenschap.

  • Hogescholen en provincies werken steeds intensiever samen om degevolgen van de bevolkingskrimp te pareren. Het nieuwe StendenKenniscentrum Sociale Innovatie helpt bij de transitie van Drenthe naar eenkenniseconomie.

  • Blowen en drinken vergroten het risico op uitvaluit onderwijs, laat UU- en Trimbos-onderzoek zien. StaatssecretarisVan Bijsterveldt dringt er bij lakse gemeenten op aan werk te makenvan coffeeshops bij scholen.


En ook
Figaro

  • Figaro trouwt zijn Susanna in het 125-jarig Conservatorium vanAmsterdam. Kom meegenieten met graaf Almaviva, zijn bedrogengravin, haar snaakse page Cherubino -die van Mozarteen van zijn beste aria’s kreeg!- en het rebelse jonge stel Figaroen Susanna.


Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier

Redactie ScienceGuide – 020-4285371

 


Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK