Pabo voor noordelijke kwaliteit

Nieuws | de redactie
13 januari 2010 | In Groningen start in september 2010 een academische pabo. Daaraan werken de RUG en drie hogescholen mee: Hanzehogeschool, NHL en Stenden. Samen beogen ze hiermee een kwaliteitsimpuls te geven aan het basisonderwijs in Noord-Nederland.


Sterkere basis

De kwaliteit van het primair onderwijs is al langere tijd eenbron van zorg. Zeker het onderwijs in het noorden van het land komter in rapporten van de onderwijsinspectie niet al te bestvanaf.

Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren aan deRUG: “Als universiteit hebben we een verantwoordelijkheid naar deregio. Door vakken van de lerarenopleiding te combineren metacademische scholing krijgen toekomstige docenten een sterkerebasis. Ze leren niet alleen hoe ze goed les kunnen geven, maar zeverwerven ook theoretische en empirische kennis over ontwikkelingen leerprocessen, opvoeding en onderwijs. Ze leren ook zelfonderzoek te doen. En ze verwerven een zekere kritische houding,ook niet onbelangrijk.”

Behoorlijk zwaar

Dit jaar kunnen 60 studenten starten met een geïntegreerdprogramma van vier jaar, waarna ze twee bachelordiploma’s krijgen:een diploma Lerarenopleiding Basisonderwijs en een universitairdiploma Pedagogische wetenschappen, specialisatie onderwijskunde.Vanaf maart kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Vanwege deselectie moet dat vóór 15 mei.

Anders dan de ‘gewone’ pabo zal de academische pabo niettoegankelijk zijn voor havo-leerlingen. Het programma is alleenbedoeld voor studenten met een vwo-diploma. De verwachting is dathet een behoorlijk zware studie wordt.

Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijzen en Leren aan deRUG: “Als student volg je het hele curriculum van de pabo,gecombineerd met een belangrijk deel van de opleidingonderwijskunde. Vanaf het begin lopen studenten stage op debasisschool, en in het vierde jaar wordt deze stage gecombineerdmet het schrijven van de bachelorscriptie.”

Eigen gezicht

De interesse voor een universitaire lerarenopleiding voor hetbasisonderwijs is groot. De RUG wil zich duidelijkonderscheiden van de andere universitaire pabo’s. Zo werkt de RUGniet samen met één, maar met verschillende Pedagogische Academies.De studenten volgen zoveel mogelijk als één groep onderwijs, zowelvoor de universitaire als de pabovakken.

Van der Werf: “We willen graag dat studenten zich echt betrokkenvoelen bij de opleiding en bij elkaar. Betrokkenheid, ambitie eninzet zijn voorwaarden om de studie goed te kunnen afronden. Wezullen veel aandacht besteden aan de samenhang tussen deuniversitaire vakken, de pabovakken en de stage. Dus niet zomaarwat vakken bij elkaar rapen, maar een gedegen opleiding creëren meteen goed curriculum, een haalbaar rooster en een helderexamenreglement.”

Vandaar ook dat het huidige academisch jaar 2009-2010 dient alsvoorbereidingsjaar, waarin dit alles goed wordt geregeld. “Wekunnen wel in alles de eerste willen zijn, maar wij zijn liever debeste”, aldus Van der Werf.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK