Rabia Bouzian volop in beeld

Nieuws | de redactie
8 januari 2010 | Marja van Bijsterveldt (OCW) en vele media hebben vol lof gereageerd op het werk en de inspiratie van Rabia Bouzian, de ScienceGuide Student van 2009. ISO, LSVb en ScienceGuide maakten haar gisteren bekend en namens de zieke minister Plasterk werd Rabia in Den Haag gehuldigd door de staatssecretaris. "Zulke studenten als jij, daar kun je alleen maar trots op zijn."

De OCW-bewindsvrouwe zei dat ze het eigenlijk heel erg leuk vonddat zij voor de minister mocht invallen. Die had van zijn ziekbeder met haar al over gesproken en samen hadden ze vastgesteld dathet werk en de loopbaan van Rabia ook nauw verbonden waren met deportefeuille van Van Bijsterveldt. “Het stimuleren van studenten inhet beroepsonderwijs is iets waar ik alle dagen mee bezig ben,”onderstreepte zij.

Van Bijsterveldt zei tegen ScienceGuide dat de kracht vandeze keuze voor Student van 2009 – samen met de landelijkestudentenorganisaties – voor haarzelf vooral zat in de bewijskrachtuit de praktijk. Rabia en haar collega peercoaches doenconcreet waar in beleidsstukken en onderwijskundige literatuur vaakmeer conceptueel over geschreven wordt. “Zij weet hoe het echtgaat, kent de kansen en de problemen daarbij. Daarmee is zij voorde vmbo’ers die ze begeleidt en voor haar medestudenten in het hboeen bron van inspiratie.”  

Een goede indruk kunt u krijgen van Rabia en haar werk inonderstaand interview met haar dat door NOS Headlines isgemaakt.
http://www.youtube.com/watch?v=2LXMcYEV5Ts
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK