Ramadan blijft Rotterdam beroeren

Nieuws | de redactie
20 januari 2010 | Een nieuwe ontwikkeling: Tariq Ramadan sleept de EUR voor de rechter wegens reputatieschade, niet wegens discriminatie, aldus de universiteit. Hij werd daar ontslagen nadat ScienceGuide onthulde dat hij een tv-programma presenteert op een zender van het Iraanse regime. Tussen Ramadan en de universiteit blijft echter virtueel nog een opvallende band bestaan.

De Erasmus Universiteit kreeg deze week een officiëledagvaarding. Ramadan was donderdag 14januari aanwezig op de Rotterdamse campus bijeen lezing. Volgens eerdere berichten melddehij daar dat hij de universiteit aan zou klagen wegensdiscriminatie.

De universiteit spreekt dit tegen. De aanklacht draait er om,zo meldt zij ScienceGuide, dat Ramadansreputatie door onrechtmatig handelen van de ErasmusUniversiteit zou zijn beschadigd en draait tevensom een bedrag aan gederfde inkomsten.

De Zwitserse theoloog werd in augustus 2009 bij de EUR en degemeente Rotterdam ontslagennadat ScienceGuide onthulde dat hij eentelevisieprogramma presenteert op de door het Iraanse regimegefinancierde zender Press TV. U kunt het desbetreffendeartikel hier lezen.

In de USA doet men intussen Tariq Ramadan niet langer in de ban.Minister Clinton heeft dezer dagen een besluit getekend waardoorhet inreisverbod van de hoogleraar niet langer geldig is. Deregering Bush had dit afgevaardigd vanwege de sympathieverklaringenvan Ramadan voor het verzet in Gaza en andere anti-Israelischeacties. Zijn optreden zou niet passen in een tijd dat Amerikazich bedreigd voelde door aanslagen als die van Al Qaida.

Het State Department in Washington duidt het besluitals “onderdeel van president Obama’s campagne om de banden metde moslimlanden te verbeteren. De maatregel moet een globaal debatpromoten, ook met diegenen die Washington bekritiseren.”

Professor Ramadan heeft overigens de hoop op de ErasmusUniversiteit niet helemaal opgegeven, zo blijkt. Op zijn website www.tariqramadan.com is nog prominentaangegeven dat hij in Oxford, bij Erasmus en in Kyotohoogleraar is, met verwijzingen naar de desbetreffendeleerstoelen. Dit is inclusief een link naar de stafpagina vande leerstoel Identity and Citizenship van de EUR. Op dezepagina prijkt professor Ramadan nog steeds, met onder meer foto enlink naar zijn website, CV, recente publicaties en 3PhD-projecten die hij begeleidt.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK