Top laat geboren

Nieuws | de redactie
12 januari 2010 | Jan Peter Balkenende is in mei geboren. Is hij daarom premier geworden? Topbestuurders zijn in elk geval vaak geboren in late lente- en zomermaanden. Ontwikkelingspsycholoog Ad Dudink ziet daarin de impact van de schoolpeildatum van 1 oktober.

Kinderen die voor die datum zijn geboren, nemen vaak een jongereleeftijdspositie in, waardoor ze extra begaafd moeten zijn om op tevallen. Begaafde zomerkinderen worden zo meer uitgedaagddan herfstleerlingen, die bijna een jaar later starten. Deresultaten van dit UvA-onderzoek ‘Geboortemaand Telt’ zijngepubliceerd in het januarinummer van DePsycholoog.

Dudink richt zich in zijn onderzoek al jaren op de gevolgen van degeboortemaand. Hij ontdekte dat veel kinderen langdurig de dupezijn van de bestuurlijke peildatum, zo vertelt hij aan Folia.

Een verschuiving van de peildatum laat volgens hem zien datongelijke kansen worden veroorzaakt door de relatieveleeftijdpositie binnen een jaargroep. In België is niet 1 oktoberde peildatum voor onderwijsindeling maar 1 januari. Gevolg is datde doorsnee intelligente Vlaamse leerlingen kwetsbaarder zijn alsze in de herfstmaanden hun verjaardag vieren.

Dudink ontdekte onlangs dat geboortemaanden van politiekeleiders en topbestuurders een indicatie kunnen zijn, dateen vroegere leeftijdspositie in de schoolklas langdurig telt. Inhet huidige kabinet is er wel een aantal indicaties:Camiel Eurlings is van 16 september, bijvoorbeeld. Wouter Bos van14 juli, Marja van Bijsterveldt is van 27 juni. Jan PeterBalkenende is op 7 mei geboren en Ronald Plasterk op12 april. 

Een overzicht vanuit de Haagse politiek van na de oorloguit Dudinks werk biedt een aardige illustratie: 

Nederlandse Ministers 1946-2009

  oktober-december januari-maart april-juni juli-september
Premiers 0 2 4 6
Ministers van Financiën 0 1 6 8
Ministers van Onderwijs 2 1 5 6
Totaal 2 4 15 20

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK