UvA-directeur naar Hilversum

Nieuws | de redactie
6 januari 2010 | Piet van Wijk, directeur communicatie bij UvA, wordt het nieuwe hoofd van de afdeling geschiedenis van NPS en VPRO. Van Wijk wordt de opvolger van Ad Van Liempt, onder wiens initiatief de gezamenlijke afdeling afgelopen zomer tot stand kwam.

Van Wijk is geen onbekende in Hilversum. Van 1997 tot 2000was hij plaatsvervangend directeur van het toen nieuwopgerichte Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Van Wijkwas daarvoor van 1986 tot 1997 directeur van de Stichting Film enWetenschap, een instelling die opging in Beeld en Geluid.

In 2000 stapte Van Wijk over naar de Universiteit van Amsterdam,waar hij tot 2007 directeur Mediastudies was bij de FaculteitGeesteswetenschappen. Nadat Karel van der Toorn eind 2006 zijndecanaat bij dezelfde faculteit verruilde voor hetCvB-voorzitterschap van de Amsterdamse universiteit, nam hij VanWijk mee naar het Maagdenhuis. Daar gaf hij ruim twee jaar leidingaan het bureau communicatie van de UvA.

Als opvolger van Ad van Liempt, die tevens lectorOnderzoeksjournalistiek is aan de HU, wordt Van Wijkverantwoordelijk voor de coördinatie van de afdelinggeschiedenis van NPS en VPRO. Daaronder vallen o.a. detv-programma’s Andere Tijden en Andere Tijden Sport en hetradioprogramma OVT. Ook het themakanaal Geschiedenis24 en dewebsite omroep.nl/geschiedenis vallen onder de nieuwe afdeling.

Van Wijk zal zich naast zijn coördinerende taak vooral ook gaanbezighouden met het opzetten van nieuwe geschiedenisprojecten (eenserie over de slavernij staat al op stapel) en samenwerking metpartners uit de wetenschap en de museum- en archiefwereld. Hijtreedt op 15 maart a.s. in dienst.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK