Begeleiding chronisch zieken uiterst effectief

Nieuws | de redactie
9 februari 2010 | De behandeling van patiënten met een chronische aandoening kan veel effectiever en goedkoper. Onderzoekers van de universiteiten van Maas­tricht, Wageningen en Brighton concluderen dat het percentage succesvol behandelde patiënten met ongeveer 40% kan toenemen als de begeleiding optimaal is.

De wetenschappers komen tot deze opmerkelijke bevinding naonderzoek naar de kwaliteit van de begeleiding bij de behandelingvan hiv. Ze ontdekten dat vier van de tien patiënten met dechronische aandoening hun medicijnen niet volgens voorschriftinnemen. Zij onderschatten het risico van gemiste doseringen,hebben moeite de behandeling in hun leven te integreren of vergetende medicijnen in te nemen. Daardoor komen niet alle voordelen vande behandeling aan de patiënt ten goede. Bovendien leidt dit toteen stijging in medische kosten omdat extra medische onderzoekennodig zijn, patiënten meer of duurdere medicijnen krijgen ofopgenomen worden in het ziekenhuis.

De kosten van gezondheidszorg in Nederland bedragen jaarlijksongeveer 70 miljard euro. In de VS besteedt men jaarlijks ongeveer1,5 biljoen dollar aan de behandeling van chronische aandoeningen.Een toename in de effectiviteit van de behandeling van chronischeaandoeningen met medicijnen van ‘slechts’ vijf of tien procent zoual een kostenreductie van vele miljarden euro per jaar kunnenbetekenen. Het huidige onderzoek toont daarmee ook het belang aanvan gedrags­wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning vanmoderne medische behandelingen.

Grootschalige invoering

In de Maastrichts-Wageningse samenwerking vergeleken deonderzoekers de resultaten van 31 studies van elk gemiddeld 200patiënten, uitgevoerd in Europa en de Verenigde Staten. Daarbijkeken zij naar de effectiviteit van speciaal ontwikkeldebegeleidings­programma’s voor hiv-patiënten en naar deeffectiviteit van de reguliere begeleiding die patiënten krijgenals onderdeel van de gewone medische zorg in hiv-klinieken.

Het blijkt dat er grote verschillen zitten in de kwaliteit vande begeleiding die de verschillende klinieken aanbieden. Hetinvoeren van het beste programma in een kliniek metlaag-kwalitatieve begeleiding kan het succes van de behandelingbijvoorbeeld verdubbelen, terwijl het effect van hetzelfdeprogramma in een kliniek met hoog-kwalitatieve zorg uiteraardkleiner zal zijn.

Aangezien het best geëvalueerde programma ook ergarbeidsintensief is, en daarom voor veel ziekenhuizen niethaalbaar, adviseren de onderzoekers de grootschalige invoering vanpatiëntbegeleiding die vergelijkbaar is met de beste zorg dieenkele hiv-klinieken momenteel al aanbieden. Getrainde artsen enhiv-verpleegkundigen kunnen deze zorg binnen beperkte tijdbeschikbaar voor een consult afleveren. De verwachting is dat deinvoering hiervan in Westerse hiv-klinieken de effectiviteit van debehandeling van hiv met enkele tientallen procenten zal doentoenemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK