Chips goedkoper én complexer

Nieuws | de redactie
15 februari 2010 | Optische chips zijn broodnodig om de enorm groeiende datastromen te verwerken. Het project EuroPIC bij de TU/e gaat hun ontwikkeling en productie standaardiseren om de kosten drastisch te verlagen.

“Als het goed gaat, dan wordt dit een historisch project”,vertelt TU/e-hoogleraar en COBRA-onderzoeker prof.dr.ir. MeintSmit. ” We lopen een flink eind voor op de VS en Azië op het gebiedvan foundries voor optische chips. En die voorsprong gaan wehiermee uitbouwen. De prijs kan met een factor 10 of meer omlaaggaan, en tegelijkertijd kunnen de complexiteit en de prestaties optermijn drastisch omhoog.”

EuroPIC staat voor ‘European Manufacturing Platform for PhotonicIntegrated Circuits’. Photonic Integrated Circuits (ook wel PICs)zijn optische chips. COBRA is de naam van het onderzoeksinstituutCommunication Technology Basic Research and Applications.

Het project heeft tot doel de kosten van ontwikkeling enproductie van nieuwe optische chips stevig te verlagen. Dedeelnemers willen naar een zelfde soort standaardisatie als in demicro-elektronica, waar de massaproductie veelal door ‘foundries’gedaan wordt. Dit zijn een soort aannemers, die verschillendesoorten chips kunnen produceren voor opdrachtgevers.

Voor optische chips bestaat die flexibiliteit echter nog niet. “Alsje nu naar een foundry gaat met een ontwerp voor een PIC, danontwikkelen ze speciaal voor jou een proces. Dat is duur entijdrovend.” EuroPIC moet leiden tot een standaardisatie vanontwerptools en productiewijzen. Hierdoor moeten vooral kleinerebedrijven in staat gesteld worden om goedkoop geavanceerde PICs teontwikkelen.

PICs zijn chips die werken met lichtsignalen in plaats vanelektriciteit, net als glasvezels. De schakelaars, die de signalenuit de glasvezel verwerken, zijn nu vaak nog elektronisch, wat dedatasnelheid afremt. Optische schakelaars zijn daarom hard nodig.EuroPIC richt zich niet alleen op dit soort schakelaars, maar ookop optische sensoren, PICs voor medische systemen, telecommunicatieen metrologie.

Naast onderzoeksinstituut COBRA en de TU/e zijn zestien Europesepartijen betrokken bij EuroPIC. Oclaro (Europa’s grootste fabrikantvan optische chips), MiPlaza (onderdeel van Philips Research), deuniversiteit van Cambridge en het Fraunhofer Instituut zijn eenaantal van hen. De totale kosten van het project, met een looptijdvan drie jaar, zijn een kleine zes miljoen euro. 3,75 miljoendaarvan komt van de Europese Unie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK