De Jager en Plasterk eensgezind

Nieuws | de redactie
8 februari 2010 | Het kabinet spreekt over SF met één mond, benadrukt minister Plasterk. Ook staatssecretaris De Jager dus.

In antwoord op de vragen van het VVD-Kamerlid Mark Harbers meldtde minister van OCW “dat er ten aanzien van de 20 terreinenvan heroverweging geen taboes zijn.” Dat geldt ook de optie van deafschaffing van de huidige opzet van de basisbeurs en vervangingdoor een ‘sociaal leenstelsel’.

“Het kabinet wacht de inventarisatie van de heroverwegingen af,voordat het zelf keuzes maakt,” aldus Plasterk, die daar aantoevoegt, dat ook staatssecretaris De Jager in een gastcollegebij Stenden Hogeschool in Leeuwarden slechts “slechts eenopsomming [heeft] gegeven van opties.” Een voorschotnemen op de kabinetsbesluiten naar aanleiding van de ambtelijkewerkgroepen “heeft de staatssecretaris niet gedaan.”

Onder de opties die De Jager daarbij aanstipte was, dat deoplossing gezocht kan worden in een kostendekkend tarief bij decollegegelden voor de masters. “Lenen voor bijvoorbeeld eenmasteropleiding moet kunnen,” zei de staatssecretaris.Dit zou vooral de universiteiten bitter tegenvallen, die stellen delaatste weken liever de SF ter discussie alsbron voor besparingen.

De bewindsman van Financiën onderstreepte tijdens zijn werkbezoek aanLeeuwarden tegenover het college van bestuur van Stenden tijdenszijn gastcollege en discussie daaromtrent, dat er “geenbeleidsvoornemen is” om over te gaan tot een afschaffing van debasisbeurs. Minister Plasterk meldt nu -mede namens hem-dat “het kabinet over geen van de terreinen in deheroverwegingen reeds voornemens [heeft] vastgesteld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK