Hart geholpen door buikvet

Nieuws | de redactie
4 februari 2010 | Na een hartinfarct kan benutting van het buikvet helpen. Daarin zitten stamcellen die het beschadigde hart kunnen repareren. Als deze snel na het infarct naar het hart worden verplaatst, herstelt een patiënten sneller en beter.

Dit hebben cardiologen van het Erasmus MC ontdekt na een studiemet een eerste groep patiënten. De resultaten zijn zó veelbelovenddat de studie binnenkort wereldwijd wordt uitgebreid naar anderecentra.

Mensen die een hartinfarct hebben gehad, houden vaakgezondheidsproblemen. Bij een infarct raken bloedvaten beschadigden sterft een deel van de hartspier af. Het hart pompt dan minderkrachtig, waardoor patiënten sneller moe zijn. Ook ontwikkelen veelvan deze patiënten hartritmestoornissen en lopen ze een groterrisico op een nieuw infarct.

Hart pompt beter

Patiënten die binnen vierentwintig uur na een infarct stamcellen,gefilterd uit hun eigen buikvet, krijgen ingespoten in hun hart,lijken die problemen in veel mindere mate te krijgen.

Tot nu hebben veertien patiënten meegedaan aan het onderzoek. Hunhart pompt beter dan wanneer ze de behandeling niet haddenondergaan. Interventiecardioloog Eric Duckers: ‘Voor de patiëntenzou dit het verschil kunnen uitmaken tussen leven met hartproblemenof een normaal leven leiden.’ 

Nieuwe stamcellen benut

Het is voor het eerst dat stamcellen uit buikvet worden gebruikt ompatiënten te helpen. Stamcellen uit beenmerg worden al gebruiktvoor verschillende medische toepassingen. In het beenmerg zittenechter te weinig relevante stamcellen voor de directe behandelingvan hartinfarcten. ‘Daarvoor zijn grotere hoeveelheden nodig. Diezijn prima uit het buikvet te halen, want de meeste mensen kunnendaar wel wat van missen.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK