Herstel van balans in klimaatdebat

Nieuws | de redactie
11 februari 2010 | De KNAW noemt het "cruciaal dat in de klimaatdiscussie de balans wordt hersteld door vast te stellen wat de wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden zijn en wat het wetenschappelijke gewicht is van hetgeen als bewijs wordt aangedragen."

 

 

De Akademie meldt dat van verschillende kanten een beroep ophaar wordt gedaan om een leidende rol te spelen in de discussieover de kwaliteit van het klimaatonderzoek.


De KNAW onderschrijft het belang van een kritische analyse van hetIPCC-rapport. De samenleving heeft in een debat over een zobelangrijk onderwerp recht op betrouwbare informatie en maximaletransparantie. De wetenschap heeft daarbij een bijzondereverantwoordelijkheid, óók waar het gaat om toezicht op de kwaliteitvan het onderzoek en van de procedures.

De KNAW benadrukt het belang van zorgvuldigheid, kwaliteit enintegriteit in de wetenschapsbeoefening. Het is cruciaal dat in deklimaatdiscussie de balans wordt hersteld door vast te stellen watde wetenschappelijke zekerheden en onzekerheden zijn en wat hetwetenschappelijke gewicht is van hetgeen als bewijs wordtaangedragen. De KNAW ziet het als haar logische taak zich in tezetten voor helderheid in deze discussie.

Om tot deze helderheid te komen, zal de KNAW spoedigtopwetenschappers uit de voor de klimaatdiscussie belangrijkstedisciplines bijeenbrengen. Doel van de bijeenkomst is vast testellen waarover consensus bestaat en waar verder wetenschappelijkonderzoek nodig is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK