Hoe meet je R&D-relevantie?

Nieuws | de redactie
19 februari 2010 | Hoe meet je de maatschappelijke relevantie van onderzoek? Een nieuwe handreiking daarvoor wordt publiek gemaakt op 8 maart.

ERiC presenteert dan een handreiking evalueren vanmaatschappelijke relevantie van onderzoek aan bestuurders endirectie van de HBO-raad, KNAW, NWO en VSNU. 

Op basis van verschillende pilots is een nieuwe handreikinggeschreven voor het in kaart brengen en beoordelen van demaatschappelijke relevantie van onderzoek. De roep omdeze relevantie beter te kunnen waarderen klinktsteeds luider.

De ambitie om onderzoek veel meer en intenser te valoriserenwordt door het Innovatie Platform gearticuleerd. De hogescholenhebben sinds enkele jaren de taak onderzoek te verrichten datrelevant is voor de beroepspraktijk. Bij universiteiten enonderzoeksinstituten wordt met een grote diversiteit aanstakeholders samengewerkt. 

In sommige disciplines, zoals bouwkunde en rechtsgeleerdheid, is deverbondenheid met de praktijk zeer groot. Bij anderedisciplines is die verbondenheid minder, zoals in technische ensociale wetenschappen. Maar ook daar is samenwerking metstakeholders buiten de wetenschap van groot belang.

Op 8 maart zullen onderzoekers en bestuurders discussiëren overmaatschappelijke relevantie van onderzoek. Hoe belangrijk is hetonderwerp? Hoe belangrijk is het om het te beoordelen? Wat kan denieuwe handreiking toevoegen? Onder leiding van prof. dr. ir. HarryLintsen (TU/e) gaan dr. Jos Engelen (NWO), prof. dr. Theo Mulder(KNAW), dr. Sijbolt Noorda (VSNU), Doekle Terpstra (HBO-raad) enprof. dr. ir. Ton Backx (TU/e) met elkaar in debat.

De presentatie vindt plaats op 8 maart 2010 in Den Haag. U kuntzich hier aanmelden voor deze presentatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK