‘Hogescholen zijn de winnaars van Bologna’

Nieuws | de redactie
26 februari 2010 | Hogescholen in Duitsland worden steeds populairder onder studenten. Dit is met name te danken aan de ontwikkeling in de economische en technische vakopleidingen. Fachhochschulen hebben het meest baat bij de Europese HO-ontwikkeling, als 'de winnaars van Bologna'.

Die Gewinner

Net als Nederland kent Duitsland een binair stelsel met’Fachhochschulen’ en ‘Uni’s’. Sinds de invoering van debachelor-master structuur is er geen formeel onderscheid meertussen het eindniveau van de hbo- en de universitaire bachelor.Hogescholen en universiteiten zijn daardoor meer naar elkaar toegegroeid.

Klaus Scholler, coördinator van het bureau ‘Studieren in Berlijnund Brandenburg’, ziet een opmerkelijk toenemende interesse vanaankomende studenten in economische en technische opleidingen.”Hogescholen zijn nu eenmaal veel sterker in dezestudierichtingen”, zegt Scholler tegen Die Welt. In zijnogen zijn de Fachhochschulen daarmee “die Gewinner vonBologna”.

Men werkt er aan

De resultaten van recent onderzoek onder studenten bevestigen ditbeeld. In de jaarlijkse ranking van de onderwijskwaliteit vaninstellingen worden door studenten hogescholen het bestegewaardeerd. Alle podiumplaatsen zijn voor de’Fachhochschulen’.

De ‘Uni’s’ komen slechts drie keer voor in de Top 10, met deUniversität Bonn op plaats zes. Bernard Kempen, voorzitter van debelangenvereniging van universiteitsprofessoren, erkent dat dezewaardering van de onderwijskwaliteit van universiteiten eenprobleem is. “Wir arbeiten daran,” is zijn commentaar.

Tranen plengen om Derde Rijk diploma’s

Wat ook een rol speelt is de discussie in met name de klassiekeuniversiteiten – en die zijn in Duitsland pas echt klassiek! – overde invoering van BaMa en Bologna. Onder vele hoogleraren bestaateen furieuze afkeer van dit soort nieuwlichterij. Zij koesteren eenHumboldtiaanse traditie, die dergelijke nieuwe ontwikkelingen nietzou toestaan. De massaliteit van het hoger onderwijs in het Europavan vandaag vinden zij moeilijk te verenigen met die traditionelekijk op de waarde en het rendement van een studie.

Het Duitse hoger onderwijs zit nog vol “jammeraars in ivorentorens,” zegt bijvoorbeeld de oud-‘VSNU/HBO-raad voorzitter’ vanonze oosterbuur, prof. Klaus Landfried. Hij stelt hen deinnovatieve mentaliteit van het Nederlands HO ten voorbeeld op ditterrein.

Men jammert zelfs om de teloorgang van diplomavoorschriften voorhet HO die in het Derde Rijk zijn voorgeschreven, spotte hij aleens in een bijdrage op ScienceGuide: “Beklagt werden diewissenschaftsfremde ‘Verschulung’ beim Bachelor, die angeblicheBehinderung von Mobilität, eine bürokratische Handhabung derbegleitenden Qualitätssicherung und  angeblicheAkzeptanzprobleme der Bachelors auf dem Arbeitsmarkt. Und man weintden erst im Dritten Reich eingeführten Diplomabschlüssen nach,deren Weltgeltung nur behauptet, aber nicht ernsthaft nachgewiesenwerden kann.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK