INHolland telt mee

Nieuws | de redactie
17 februari 2010 | Een succesvolle wervingsactie van zes INHolland-studenten geeft Amsterdam op 3 maart voldoende stembureaumedewerkers. De stad zet straks ruim 500 studenten van de hogeschool in bij de raadsverkiezing.

 

De samenwerking tussen INHolland en de gemeente werd vrijdagofficieel gevierd tijdens de ondertekening van hetsamenwerkingscontract. Namens INHolland tekende Elvire Biegel, a.i.directeur van de School of Economics. Burgemeester Job Cohen toondezich erg enthousiast over het nieuwe partnerschap en was verheugdover de betrokkenheid van studenten bij de verkiezing.

Het aantal benodigde stembureaumedewerkers voor de aankomendeverkiezingen in Amsterdam ligt dit jaar voor zowel de gemeenteraadals de deelraden één derde hoger dan voorgaande verkiezingen. Omdit gat op te vullen werden honderden INHollandstudentengemobiliseerd. Aan het roer van de wervingsactie stonden zesstudenten van de opleiding Management, Economie & Recht.

Sinds september zijn zij druk bezig hun medestudenten teinteresseren om op te treden als stemmenteller of stembureaulid.Een van de zes inititatiefnemers, student Khalid, vertelt: “Viaflyers en de e-mail verzochten we studenten zich aan te melden.Ruim 500 studenten gaven hier gehoor aan, op dat aantal zijn weecht heel trots. Als de gemeente er geen stop op had gezet warenhet er nog veel meer geworden. De studenten gaan op 3 maartpaspoorten controleren, lijsten checken en stemmen tellen.”

Als onderdeel van hun project organiseert het zestal op 1maart een verkiezingsevenement op de INHolland locatie Diemen.”Het evenement staat helemaal in het teken van verkiezingen en danmag een debat met verschillende gemeenteraadsleden natuurlijk nietontbreken,” vertelt Khalid. “Aansluitend komt er een stand-upcomedian en een dj. We hopen dat er veel studenten komen. Wijvonden het in ieder geval echt top om dit project uit tevoeren.” 

Op de foto: Elvire Biegel en Job Cohen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK