Jan Peter vergeet Leidse minister

Nieuws | de redactie
19 februari 2010 | Zelfs Leidse kak kan Jan Peter Balkenende niet meer deren. Maar hij maakte een kostelijke fout bij zijn bezoek aan Minerva!

Oud-Asva bestuurder -secretaris politiek en strategie of ietsdergelijks!- Max van Weezel schrijft in de altijd weer pikante siteHaagse Streken van Vrij Nederland overhet optreden van de premier en VU-propagandist aan de leidseuniversiteit.

“Ondanks zijn drukke agenda (Europese top in Brussel,schaatskampioenen en oorlogsveteranen de hand schudden inVancouver, Kamerdebat over de commissie-Davids dat moest wordenvoorbereid) zag de premier kans nog even een bezoek aan de Leidsestudentensociëteit Minerva te brengen. De plaatselijke corpsballenprobeerden Balkenende zo veel mogelijk te vernederen.

Zijn geboorteplaats Biezelinge werd ‘een gat in Zeeland’ genoemd,het studentencorps aan de VU waar hij in de jaren zeventig deel vanuitmaakte werd vergeleken met een ‘laxeermiddel’. Dat kon depremier niet op zich laten zitten. Hij sloeg keihard terug.

Welke universiteit telde in Nederland het meest mee? Degereformeerde Vrije Universiteit? Balkenende, vanaf zijn totkatheder omgebouwde tafel: ‘Bos: VU. Rouvoet: VU. Ik: VU. GeenLeidenaar te bekennen. We hadden een paar jaar geleden De HoopScheffer maar sindsdien is het niks. U moet zich weer wat meer gaaninspannen hier in Leiden’.

Dapper gesproken in het hol van de leeuw maar Balkenende zagpijnlijk genoeg één klein detail over het hoofd. Zijn vierdekabinet telt wel degelijk een prominente Leidenaar: minister vanBuitenlandse Zaken Maxime Verhagen die in 1986 in de sleutelstadzijn doctoraalexamen contemporaine geschiedenis haalde.

Gezien zijn tongval dacht Balkenende misschien dat Verhagen alumnusvan de Radboud Universiteit Nijmegen is, maar hij studeerde weldegelijk in Leiden. En wat je ook van Verhagen mag vinden, tochniet dat hij niet ambitieus is!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK