Kritische massa als succesfactor

Nieuws | de redactie
16 februari 2010 | “Nederland is precies goed voor de wetenschap. Niet te groot, voldoende universiteiten en onderzoekscentra die nauw samen kunnen werken en elkaar snel opzoeken, hoog ontwikkeld met veel internationale netwerken.” Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft ziet daarom veel kansen dankzij interuniversitaire netwerken van inspiratie als de onderzoeksscholen.

Op een seminar van Sodola, het verband van dezepromovendi-centra en netwerken, en het PNN onderstreepte ’t Hoofthoezeer de communicatie tussen wetenschappers in onze tijd eenvolkomen nieuwe kwaliteit heeft gekregen. De samenwerking metvooraanstaande vakgenoten en talenten kende nog 30 jaar geledenheel andere patronen. “Als ik contact wilde opnemen met een collegaals Polyakov in Moskou moesten we een week van tevoren toestemmingkrijgen om te mogen bellen met hen daar.” Het effect was er dan ooknaar. “Na de val van de Muur gingen zulke mensen allemaal weg,Polyakov zit nu in Princeton geloof ik. In Rusland is een woestenij achtergebleven, dat iswetenschappelijk gezien eigenlijk erg jammer.”

Doordat ons land de ‘juiste omvang’ voor kritische massa enkritische expertise bundeling kent, is de kwaliteit van hetonderzoek en de onderlinge inspiratie duidelijk omhoog gegaan. HetRathenau Instituut en de commissie Van derVliet -in haar advies Samen Slimmer – onderschrijven die analyse, die ook’t Hooft in gesprek met ScienceGuide tijdens het seminarmaakte.

De onderzoeksscholen bieden blijkbaar een vorm, die dezecommunicatie succesvol impulsen geeft. Minister Plasterk laat inzijn antwoord aan de Kamer bij de behandeling van de nieuweaccrediatieopzet eveneens blijken, dat hij de onderzoeksscholen enhun eigen opzet van kwaliteitsevaluatie hoog heeft zitten. Ook reageert hij aanmoedigend op hetRathenau-advies.

Professor Rafael Wittek (RUG) hield bij deze gelegenheid eenkritisch betoog over de ontwikkeling van de onderzoekscholen. Hijgaf aan, dat de universiteiten in het kader van de ontwikkeling vangraduate schools soms ten onrechte ervan uitgaan, dat dezeals substituut voor de onderzoekscholen kunnen worden ingezet. Datzou de bestuurders meer ‘greep’ op hun eigen instelling geven. Deschade die dit doet aan het wetenschapsbedrijf gispte hijnadrukkelijk. 

De politici die in het seminar de discussie met de wetenschappersopzochten, kregen daarin van allerlei disciplines state of the artpresentaties. Deze varieerden van fundamenteel deeltjes- enenergieonderzoek tot nieuw inzicht in radicaliseringtrends onderjonge moslims, en van Oudgriekse taalontwikkeling en nieuwsteontwikkeling in het tumorenonderzoek tot magnetisme in de IPod.CDA-Kamerlid Cisca Joldersma zei na afloop: “Het soort inspiratiedat ik zelf als jonge onderzoeker kreeg via zo’nsamenwerkingsverband kwam bij mij weer helemaal terug. Ik herkendehet steeds meer vanmiddag.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK