Lector krijgt twee wo-leerstoelen

Nieuws | de redactie
22 februari 2010 | De orthopedagoog en HAN-lector Petri Embregts krijgt twee leerstoelen tegelijk in Tilburg. In haar werk draait alles om menslievende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij wordt hoogleraarMensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie enbehandeling en hoogleraar Beroepsopleiding totgezondheidszorgpsycholoog. Vanuit de eerste leerstoel gaat ze zichrichten op onderzoek naar determinanten van psychopathologie bijlicht verstandelijk beperkte jong-volwassenen en op succes- enrisicofactoren bij hun psychosociale behandeling. Als lector op deHAN doet ze eveneens onderzoek naar menslievende zorg voor mensenmet een verstandelijke beperking.

De tweede leerstoel wordt gefinancierd door hetRegionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding te Eindhoven, RinoZuid. Het instituut verzorgt postacademische beroepsopleidingen ennascholing voor de psychologen, pedagogen en psychotherapeuten inde gezondheidszorg.

De verantwoordelijkheid van Embregts omvat het hoofdopleiderschapen daarmee de zeggenschap over de inrichting en uitvoering van deopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (de GZ-opleiding). Ze isverantwoordelijk voor de onderwijskundige en wetenschappelijkekwaliteit van de opleiding, in het bijzonder voor de vertaling vanwetenschappelijke kennis naar praktisch handelen(evidence based practice). Het betreft hierde opvolging van professor H. van der Vlugt, die onlangs metemeritaat is gegaan.

Embregts blijft werkzaam als lector aan deHogeschool Arnhem en Nijmegen. Ook is zij actief alsdirecteur Behandelinnovatie en Wetenschap bij DichterbijSpecialistische Zorg, de organisatie die haar eerste leerstoelfinanciert.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK