Meer juichen, meer winnen

Nieuws | de redactie
16 februari 2010 | Het Nederlands elftal en het schieten van penalty’s zijn geen gelukkig huwelijk. Menig EK en WK liepen uit op een desillusie omdat spelers faalden. Gelukkig schiet Gronings onderzoek de bondscoach nu te hulp. Gert-Jan Pepping weet hoe we kunnen winnen. “Meer en overtuigender juichen!”

Gedrag is besmettelijk. Zie je iemand gapen of lachen, dan ishet vaak een kwestie van seconden voor je het zelf ook doet. Ditkopieergedrag blijkt ook te werken op het voetbalveld. Gert-JanPepping, universitair docent bewegingswetenschappen aan deRijksuniversiteit Groningen, ontdekte dat de manier waaropvoetballers hun blijdschap uiten bij een geslaagde penalty vaninvloed is op het uiteindelijke resultaat van een penalty shootout.Pepping: “Het mooie bij de penalty shootout is dat het individueledoel direct in dienst staat van het groepsdoel.”

Armen in de lucht

Pepping en zijn onderzoeksgroep bestudeerden een groot aantalpenalty shootouts bij belangrijke voetbalwedstrijden, maar alleenzo lang de stand in de shootout gelijk was. Na elk schot werd despeler beoordeeld op de mate waarin hij blijdschap en trots uittena het scoren. Hieruit blijkt dat de spelers die dit duidelijkuitten, bijvoorbeeld door hun armen hoog in de lucht te gooien, inde meeste gevallen tot het winnende team behoorden. “Met datenthousiaste gedrag, wordt het team aangestoken met een positieveinstelling. En ook niet onbelangrijk, de tegenpartij voelt zichhierdoor juist minder zeker van zichzelf.”

Daarbij is het wel belangrijk dat het scoren wordt gevierd metde mensen die je wilt besmetten. Pepping: “Als je naar het publiekstaat te juichen na een gescoorde penalty, wordt het publiekenthousiast. Leuk, maar zij hoeven op dat moment niet te presteren.Het team waarmee je op het veld staat wel. Vooral samen juichen isbelangrijk. Zo wordt scoren besmettelijk.”

Ook op kantoor

Hetzelfde principe is volgens Pepping eenvoudig door te trekkennaar situaties buiten het sportveld. Ook in een kantoorsituatie kunje elkaar motiveren door stil te staan bij een goedegroepsprestatie en deze met elkaar te vieren. Zo slaat het gevoelvan trots en zelfvertrouwen over op het hele team, wat hetprestatieniveau verhoogt. Al moet je hierbij niet overdrijven doorde uitingen van blijdschap of trots uit de context te halen, meentPepping.

In Nederland reageren we vaak meer onderkoeld op succes, dan inbijvoorbeeld Amerika. “Veel mensen lijken uitbundig reageren wat tehebben afgeleerd.” Om de kans op succes te vergroten, zowel op hetsportveld als in het dagelijks leven, is het volgens Peppingbelangrijk om die rem eraf te halen. Uitbundig juichen als reactieop een overwinning is een natuurlijke reactie. En, zoals uit hetonderzoek blijkt (wanneer individuele en groepsdoelen samenvallen),ook een heel functionele reactie. Meer juichen betekent meersucces.

Evolutionair gezien is het ‘besmettelijke’ gedrag eenvoudig teverklaren. Het kunnen kopiëren van bepaalde gedragingen isbelangrijk om te overleven in sociale groepen. Pepping: “Een goedvoorbeeld is het gedrag van een school vissen, zoals haring ofsardientjes. Alleen door met elkaar te synchroniseren, zoveelmogelijk precies hetzelfde te doen, kunnen ze overleven.” Daarnaastheeft het kopiëren van gedrag nog een andere functie, namelijkleren van elkaar. Deze beide functies impliceren dat we metbewegingsgedrag doelen communiceren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK