Nieuwsbrief 10 februari

Nieuws | de redactie
10 februari 2010 | Met onder andere politieke spanningen rondom Studiefinanciering, prestaties bétastudenten bekritiseerd én bejubeld, schoon drinkwater voor Haïti en web 2.0 voor gemeenteraadsleden.

 


Nieuwsbrief ScienceGuide – februari 2010, nummer 5

Onderwijsnieuws


  • Studiefinanciering verdeelt nu ook het CDA. Diversepartijtoppers zijn tegen afschaffing, maar de CDA-fractie kiest eenandere richting. Intussen kiest Rutte voor de lijn van de PvdA en Hamer, terwijl Plasterk weer een andere koers vaart.

  • Het kost 10.000 uur maatwerk om een topprofessional in kunst,tech en wetenschap te vormen. En hoe doen we dat met docenten?Eenvormig, aldus de analyse van Marco Snoek (HvA).

  • De overheveling van onderzoeksgeld naar NWO gaat mis, zegtTU/e-rector Van Duijn. “Tegen beter weten in” voertminister Plasterk beleid dat niet werkt. Piet Gilissen (KIVI NIRIA)biedt over de prestaties van bètastudenten ‘borrelpraat’, aldus zijn PBT-critici. Maarhet gaat goed met hbo-bètatechniek, meldt Windesheim-directeurIneke van der Wal.

  • De HAN gaat met masterclasses de ervaringen evalueren uitscholen die als opleidingsplekken werken en zo de toekomst vanSamenOpleiden invullen.


Onderzoeksnieuws

  • Valorisatie om trots op te zijn. Een vondst van Van HallLarenstein helpt de slachtoffers van de aardbeving op Haïti weer schoon drinkwater tekrijgen.

  • Nieuws van allerlei planeten. De oppervlakte van Pluto verandert. De verre dwergplaneet wordtroder. Rond Saturnus laat Obama de Cassini/Huygensdoorvliegen. Op Mars rijden ook na 6 jaar de twee wagentjesonvermoeibaar door en bieden ongekende kennis.

  • “De (v)mbo-docent jongleert op het grensvlak van twee werelden”, constateertHU-lector Elly de Bruin. Hoe kunnen lerarenopleidingen hem er beterop voorbereiden?

  • Aankomende gemeenteraadsleden opgelet! Nieuwste tech voor na 3maart met dank aan Arjan Hogenaar (KNAW) en Esther Hoorn (RUG). HetESCAPE-project laat zien wat politici enbestuurders daar straks mee kunnen voor burgers.

 

En ook
Max Havelaar

  • “Het is geen roman, ’t is een aanklacht!” Precies 150 jaar nahet schrijven van ‘de Havelaar’ kunt u het handschrift vanMultatuli’s meesterwerk en vele andere originelen rond zijn oeuvrekomen zien. Geen roman had ooit zoveel impact op ons land, zijnpolitiek en positie in de wereld.


Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier

Redactie ScienceGuide – 020-4285371

 


Afmelden kan via info@scienceguide.nl

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK