Nieuwsbrief 3 februari

Nieuws | de redactie
3 februari 2010 | Met ondere Doekle Terpstra die constateert dat de stammenstrijd tussen hbo en wo voorbij is. CDA en VVD vinden uitval en studiefinanciering urgentere thema's dan de commissie-Veerman. NWO trekt miljoenen uit voor Open Access.Nieuwsbrief ScienceGuide – januari 2010, nummer 4

Onderwijsnieuws


  • Volgens Doekle Terpstra is er weinig mis met het HO-stelsel.”Hbo en wo worden meer en meer als gelijkwaardig gezien. Destammenstrijd is voorbij. De discussie moet gaanover de onvolkomenheden binnen het huidige bestel.”

  • Een debat over bekostiging en rendementen is van wezenlijkerbelang dan een stelseldiscussie, zo luidt de roep uit het HO.Ook CDA en VVD vinden uitval en studiefinanciering urgentere thema’s dan de commissie-Veerman.

  • De internationalisering van het hoger onderwijs trekt deaandacht van de georganiseerde misdaad.In Australië blijkt 40% van de Visa-fraude gericht opuniversiteiten. In ons land zijn vergelijkbare signalenopgepikt.

  • Ellen Hazelkorn, lid van de commissie-Veerman, wil datuniversiteiten genuanceerder denken over ranking. Te vaak wordenverkeerde dingen gemeten, vindt zij. “Dat levert akeligevertekeningen op en kan leiden tot pervers beleid.”

Dynamiek in onderzoeksland

  • Onderzoekscholen blijven nodig vanwege netwerkvorming rondtopresearch, aldus KNAW, NWO en VSNU. GraduateSchools kunnen dit aanvullen, maar zijn geen substituut.

  • Graduate Schools zijn in Nederland aan een flinkeopmars bezig. Ze geven universiteiten de kanszich te profileren. Dat is ook hard nodig, meent George Yip, Deanvan de Rotterdam School of Management.

  • De lerarenopleidingen van de HU, HvA, INHolland enWindesheim bundelen hun krachten. Gezamenlijk doen ze onderzoeknaar verbeteringen in didactiek en leraarschap. En ze zoeken nieuwelectoren.

  • Universiteiten willen hun onderzoek toegankelijker maken viaOpen Access. Terwijl NWO-voorzitter Engelen hier direct €2,5 miljoen voor beschikbaarstelt, maakte VSNU bekend een dealte hebben gesloten met uitgeverij Springer.

En ook
Mount Fuji

  • Twitter bereikt ongekende hoogten. Zelfs NASA-astronauten inhet ruimtestation ISS zijn inmiddels in staat om live vanuit hetheelal te ‘Tweeten’. U kunt hen – én ScienceGuide– gewoon vanaf Aarde volgen.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier

Redactie ScienceGuide – 020-4285371
Afmelden kan via info@scienceguide.nl

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK