Nieuwsflits 15 februari

Nieuws | de redactie
15 februari 2010 | Scienceparks blijken vaak vooral gewone bedrijfsterreinen. Slechts 4 van de 55 innovatiecampussen in Nederland scoren adequaat.


Nieuwsflits ScienceGuide – Scienceparks papierentijgers


4 van de 55 innovatiecampussen scorenadequaat

  • De meeste scienceparks blijken gewoon bedrijfsterreinen, toont onderzoek voor EZ aan.Succes zit vooral buiten de Randstad: Kennispark Twente, FoodValley Wageningen en High Tech Campus Eindhoven. In het westenscoort alleen Bio Science Park Leiden.

  • “In tegenstelling tot omringende landen kent Nederland nog maarweinig echt volwaardige campussen: een belangrijkconcurrentienadeel in de kenniseconomie.”

  • Topmannen De Geus (OECD) en Rinnooy Kan (SER) reageren intussenop ScienceGuide op plannen om te bezuinigen op hethoger onderwijs. De Geus: “Waarom kijken we bij het onderwijsalleen naar kosten en niet naar opbrengsten?” Rinnooy Kan kondigdede volgende KIA-foto aan. “Onderwijs is de beste investering in deeconomie.”

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK