‘Onderwijs is de beste investering in de economie’

Nieuws | de redactie
11 februari 2010 | Topmannen De Geus (OECD) en Rinnooy Kan (SER) reageren beide met onbegrip op Nederlandse plannen om te bezuinigen op het hoger onderwijs. “Waarom kijken we bij het onderwijs alleen naar kosten en niet naar opbrengsten?”, aldus De Geus. Rinnooy Kan kondigde vast de volgende KIA-foto aan. “Onderwijs is de beste investering in de economie.”

Over de Nederlandse politiek wilde Aart Jan de Geus niet te veelzeggen op het SER-symposium in Den Haag. Hij is namelijktegenwoordig plaatsvervangend secretaris-generaal van de OECD, eenrol waarin je politieke debatten niet ‘ideologisch’ benadert, maarvanuit ‘vergelijkend onderzoek.’

Rinnooy Kan zei de ‘diplomatie’ van De Geus te begrijpen,maar wat hem betreft mag er best gezegd worden dat er juist in dezetijd van bezuinigingen geïnvesteerd moet worden in onderwijs.’Onderwijs is de beste investering in de economie. Dat zal ook weerblijken uit de KIA-foto die we binnenkort weer uitbrengen en waarvelen van u aan meewerken.’

Na afloop van het symposium bleek De Geus in gesprek metScienceGuide bereid tot een indringende analyse van hetdebat over studiefinanciering. De Geus maakte als CDA-minister vanSociale Zaken naam met forse ingrepen in de WAO, een hervormingwaarmee hij grote bewondering oogstte van Angel Gurría, desecretaris-generaal van de OECD die hem vervolgens tot zijnplaatsvervanger maakte.

Toch zou De Geus vergelijkbare bezuinigingen op het hogeronderwijs niet adviseren. “Nederland geeft al betrekkelijk weiniguit aan hoger onderwijs. Daar wordt nu al een hoge kwaliteit meebereikt. Het Nederlandse hoger onderwijs geeft good value formoney, zoals we bij de OECD zeggen. Daar valt dus niet veelefficiency te halen.”

De Geus waarschuwt om het debat over studiefinanciering niet opde verkeerde gronden te voeren. “Nederland heeft al wel eenredelijke mix tussen publieke en private financiering. Ik ben bangdat zo’n discussie niet op z’n merites gevoerd wordt onder druk vanbezuinigingen. Daar zit het debat achter of je onderwijs moet zienals kostenpost of investering. Met vergelijkend onderzoek in dehand moet je het als investering zien. Alles wat daartoe kanbijdragen, moet je stimuleren. Studiefinanciering zou je dus moetenzien als instrumenteel aan die investering.”

Zie ook:

Dirk van Damme (OECD): ‘Meer van hetzelfde kan het hoger onderwijszich niet veroorloven.’

Beteronderwijs, hogere welvaart


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK