Onderzoek naar bèta´s in crisistijd

Nieuws | de redactie
15 februari 2010 | Wat merken bèta’s van de economische crisis? Het Platform Bèta Techniek doet met KIVI/NIRIA, VHTO en Echo onderzoek naar hun actuele arbeidsmarktpositie. Uw hulp is hierbij geboden.

Het arbeidsmarktonderzoek is een herhaling van een zelfdeonderzoek uit 2008. Het PBT hoopt ditmaal van nog meer bèta´sinformatie te krijgen om een beter beeld te kunnen geven van dehuidige arbeidsmarkt voor bèta´s. Het platform is daarom vooral opzoek naar meer input van docenten op alle niveaus, vrouwen,onderzoekers (onderwijs en bedrijfsleven) en hoogopgeleiden vandiverse etnische afkomst (ook niet bètaopgeleiden).

Het onderzoek richt zich in hoofdlijnen op de vragen:

  • Wat verdienen bèta’s in de verschillende sectoren? Hoe is datin vergelijking met niet-bèta’s?
  • Hoe zit het met de secundaire arbeidsvoorwaarden van bèta’s diebinnen en buiten de bètatechniek werken?
  • Hoe is het carrièrepad van bèta’s?
  • Welke bèta’s merken het meest van de crisis? 

Voor hoogopgeleiden (ook voor niet bèta’s) is een specialeenquête online gezet op www.loonwijzer.nl/home/loonenquete/de-salaris-enquete-beta.Alle andere bèta’s (lager en middelbaar opgeleiden)  en nietbèta’s kunnen gebruik maken van de loonwijzerenquête op www.loonwijzer.nl/home/loonenquete.

De enquête bestaat uit twee delen: het eerste deel kost 10 tot15 minuten, het tweede deel is iets korter. Als u wat minder tijdheeft, zou u in ieder geval het eerste deel in moetenvullen. Het onderzoek loopt tot 31 maart 2010. De uitkomstenvan het onderzoek van worden gepresenteerd op de Beta Summit op 18november 2010. De resultaten uit 2008 vindt u hier.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Rebecca Hamer, CoördinatorOnderzoek van het Platform Bèta Techniek (r.hamer@deltapunt.nl).

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK