Onderzoek naar onderwijs meer relevant

Nieuws | de redactie
11 februari 2010 | OCW en NWO hebben een convenant getekend om het onderwijsonderzoek te versterken. Versterking richt zich daarbij ook op meer relevantie voor beleid en praktijk.

Minister Plasterk en NWO-voorzitter Jos Engelen hebben ditconvenant ondertekend om de samenwerking op gebied vanonderwijsonderzoek – het wetenschappelijke onderzoek over hetonderwijs – een impuls te geven. De nieuwe afspraken zijn gerichtop versterking van het NWO-onderwijsonderzoek door meer samenhangen afstemming. 

De nieuwe afspraken stellen de Programmaraad voor hetOnderwijsonderzoek beter in staat om de samenhang en afstemmingtussen de verschillende NWO-programma’s en bijvoorbeeld deactiviteiten van de Landelijke Pedagogische Centra tebevorderen.

Versterking betekent ook meer relevantie voor beleid en praktijk.Een jaarlijks overleg met de sectororganisaties van het onderwijsmoet bijdragen aan meer praktijkrelevantie van de te onderzoekenvragen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK