‘Ons land schreeuwt om investeringen’

Nieuws | de redactie
4 februari 2010 | Rector prof.dr.ir. Hans van Duijn van de TU/e is 'not amused'. "Plasterk verdedigt tegen beter weten in een maatregel die geheel volgens de voorspellingen buitengewoon negatief uitwerkt."

Van Duijn reageert tegenover ScienceGuide gebelgd op dereactie van de minister aan de Kamer over de impact van deverschuivingen in de toedeling van onderzoeksgeld vanuit NWO. “Uitde antwoorden van minister Plasterk blijkt dat hij het probleem ompolitieke redenen niet wíl snappen.”

De overheveling van €100 mijoen onderzoeksgelden naar NWO doorOCW heeft effecten waar de minister nu een eigen interpretatie vanbekend heeft gemaakt. De Eindhovense rector vindt die weergave derdingen “het omgekeerde” van wat de minister zou moeten willenzien en doen. “Feit is dat een groot deel van het onderzoekaan de technische universiteiten, de zogenaamde ontwerpende enconstruerende wetenschappen, in de  Vernieuwingsimpuls van NWOsimpelweg niet of nauwelijks aan de bak komen.

Dat heeft niks met kwaliteit te maken, maar met het feit dat debeoordelings- en selectiemechanismen die NWO bij deVernieuwingsimpuls gebruikt, gewoon niet deugdelijk zijn voor hetnaar waarde schatten van hoge kwaliteit in de ontwerpendeingenieurswetenschappen. In feite erkent de minister dat ook. Hijwijst in zijn antwoorden zelf namelijk op het initiatief van dedrie TU’s om tot betere beoordelingscriteria te komen voor deontwerpende en construerende wetenschappen.”

De suggestie van minister Plasterk dat de TU’s minder goed scorenin de Vernieuwingsimpuls omdat hun onderzoek van mindere kwaliteitzou zijn dan dat aan andere Nederlandse universiteiten, noemt derector “rondweg schandelijk. Volgens het CWTS in Leiden is degemiddelde science citation impactscore van de Nederlandseuniversiteiten in de periode 2003-2006 1,33. De drie TU’s scorenalle drie boven dit gemiddelde, de TU/e 1,50 (en daarmee na de EURde best scorende Nederlandse universiteit), de TUD 1,40 en de UT1.35.”

Hij voegt daar aan toe: “Plasterk suggereert verder ten onrechtedat de drie TU´s zich meer op andere subsidieregelingen zoudenrichten dan de Vernieuwingsimpuls. De drie TU´s zetten juist allesop alles om hun wetenschappelijk medewerkers te stimuleren en teondersteunen bij het indienen van aanvragen in het kader van deVernieuwingsimpuls. Qua aantallen aanvragen doen de drie TU´s ookniet onder voor de andere universiteiten.”

Hij kan hier “maar één conclusie trekken: minister Plasterkverdedigt hier tegen beter weten in een buitengewoon omstredenmaatregel die geheel volgens de voorspellingen buitengewoonnegatief uitwerkt op de technische universiteiten. En dat in eentijd waarin de kenniseconomie in het belang van de high techindustrie in ons land juist schreeuwt om extra investeringen in detechnische wetenschappen.”

De oproep vanuit de TU/e is daarom vurig: “Plasterk zou er goed aandoen zijn maatregel ongedaan te maken of op zijn minst de drietechnische universiteiten te compenseren. Hij doet echter hetomgekeerde, hij heeft eerder aan de 3TU.Federatie toegezegdemiddelen uit zijn begroting geschrapt en overgeheveld naar desociale wetenschappen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK