Open onderzoek

Nieuws | de redactie
1 februari 2010 | Nederlandse universiteiten willen hun onderzoek toegankelijker maken. ‘Open access’ moet het gebruik van de resultaten van wetenschappelijk werk binnen en buiten universitaire kring sterk bevorderden.

De Nederlandse universiteiten hebben met de internationaleuitgever Springer afgesproken dat alle artikelen die doorNederlandse universitaire onderzoekers in tijdschriften van dezeuitgever worden gepubliceerd, beschikbaar worden gemaakt, mits deauteur daarmee instemt. Deze afspraak loopt voorlopig tot 2011. MetElsevier, de voor de universiteiten belangrijkste wetenschappelijkeuitgever, is deze maand afgesproken een pilot te starten om teonderzoeken hoe de toegang verder verbreed kan worden. 

Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten(VSNU), juicht deze ‘Open access’-ontwikkelingen toe. “Wetenschapis in het algemeen belang en hoort publiek beschikbaar te zijn.Nederlandse onderzoekers nemen dat ernstig.”

133 miljoen

Als alle wetenschappelijke artikelen openbaar beschikbaar zoudenzijn, zou dat de universiteiten vele dure abonnementen opwetenschappelijke tijdschriften schelen. De Australische econoomProf. John Houghton berekende afgelopen zomer in opdrachtvan SURFfoundation dat Open Acces Nederland 133miljoen zou besparen.

Ook op Europees niveau vinden diverse Open Access-projectenplaats. Eén ervan is OAPEN, Open Access Publishing in EuropeanNetworks: ‘a 30-month EU-project intended to develop andimplement an Open Access publication model for peer reviewedacademic books in the Humanities and Social Sciences’. Dit project,waar ook de universiteiten van Amsterdam en Leiden aan meedoen,heeft zich ten doel gesteld de grootste Europese Open Access onlinebibliotheek te bouwen.

Lees hier meer over OAPEN.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK