Plasterk een regent?

Nieuws | de redactie
4 februari 2010 | Minister Plasterk heeft last van "een regentenmentaliteit." Die zware beschuldiging doet D66 nadat hij in de Eerste Kamer toezegde een wezenlijk deel van zijn nieuwe wet op het bestuur van het hoger onderwijs niet te zullen laten ingaan.

De Eerste Kamer had namelijk grote bezwaren tegen hetamendement van Boris van der Ham (D66) om een student alsassessor deel te doen uitmaken van het bestuur van de instellingen.Van der Ham wilde daarmee bereiken dat “de medezeggenschap vanstudenten eindelijk kracht kan krijgen. Het lost het probleem opvan onwetendheid, en van weinig zeggen en veel geloven.”

Ontwijkgedrag?
 
In de Senaat liet de minister blijken eigenlijk niets te voelen voor deze wijzigingin zijn wet door een meerderheid van de Tweede Kamer. De EersteKamer had ook koude voeten bij zo’n nieuw element in hetHO-bestuur. Zo zei het CDA onder meer, dat een studentlid hetbestuur en de medezeggenschap wel eens minder transparant zougaan maken. “Vermoedelijk zal de introductie van destudentassessor tot nieuwe vormen van overleg tussen collegeledenleiden. Het is de vraag of met dit amendement een reëleverbetering wordt geïntroduceerd, of slechts een constructie, dietot ontwijkgedrag en extra vergaderlast zal leiden.” 
 
Dat de minister zulke argumenten van de Senaat zwaarder liet wegendan de wens van de Kamermeerderheid en de scepsis van deminister over de input van studenten in het bestuur latenvolgens Van der Ham zien dat Plasterk een regentenmentaliteitheeft. ScienceGuide vernam in het Haagse dat de ministersub rosa al met Kamerfracties aan het praten is over de manierwaarop hij zijn zin op dit punt toch nog kan doorzetten.

Staatsrechtelijk monstrum

Dat zal niet zomaar lukken De Tweede Kamer zal niet gauw zijnstaatsrechtelijke positie door een minister laten aantasten.Immers, de Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement en eenminister kan niet zomaar een aangenomen wet buiten werking zetten,omdat een aangenomen wijziging daarin hem niet bevalt. “Eenmonstrum,” zou Plasterks voorganger Deetman zoiets noemen.

Vandaar dat Plasterk in zeer vertrouwelijke kring poogt fractiestot een nieuw initiatief te brengen, dat de studentassessor sterkzou relativeren of zou doen verdampen. Politiek pikant feit: hetCDA in de Tweede Kamer steunde het D66 amendement, waardoor Van derHam een meerderheid vond.     


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK