Plasterk wil af van magere lesroosters

Nieuws | de redactie
18 februari 2010 | Het hbo moet gestructureerder onderwijs geven. En hogescholen moeten ook echt voltijds les geven als ze voltijd-studies aanbieden. Minister Plasterk liep in Zwolle - ook nog - onverwacht vooruit op de Commissie Veerman over het stelsel van hoger onderwijs.

Tijdens de presentatie van de afstudeeropdracht ‘Vrij en tijd inZwolle; van passief naar actief’ door de Windesheim studenten Robvan der Linde en Ruben Drost over de vrijetijdsbesteding doorjongeren tussen 12 en 16 nam de minister van OCW deel aan een debatover hun onderzoek. De Zwolse afdeling van zijn partij, de PvdA,had deze studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming deopdracht gegeven voor een onderzoek naar de vrijetijdsbeleving vanZwolse jongeren.

Minister Plasterk wees daarbij op wat hij de vaak magerelesroosters in het HO noemde. Hij zei te willen dat de hogescholenmeer uren les gingen geven en dat zulk onderwijsaanbod ook meergestructureerd zou moeten zijn dan nu vaak het geval is. Om deonderwijskant van het hbo meer mogelijkheden te geven, melddePlasterk dat hij een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid ommeerdere stromingen in het hoger onderwijs in te voeren,”bijvoorbeeld een tweejarige hbo-studie.”

Deze uitlatingen plaatste de minister in de context van zijnbredere belangstelling voor nieuwe stelselontwikkelingen, waar hijde Commissie Veerman voor heeft ingesteld. “Het moet in ieder gevalbeter worden afgestemd op wat mensen willen.” Het is om die redendat “ik ook geïnteresseerd ben in het Amerikaanse college-model”,zei Plasterk. Daarbij ging het om de werkwijze in zulke collegesmet een onderwijsinrichting waarbij studenten eerst een breed paletvakken aangeboden krijgen, waarna zij zich nader specialiseren inde richting van hun keuze en gebleken talent.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK