Rankings nuanceren helpt

Nieuws | de redactie
1 februari 2010 | Lid van de Commissie Veerman, Ellen Hazelkorn, blijft zich roeren in het HO-debat. In Washington DC ging zij in debat met de cijfers-chef van rankingmaker U.S. News & World Report .”Het meten van de verkeerde dingen kan akelige vertekening opleveren en regeringen tot pervers beleid brengen,” zegt zij.

“The pursuit of ‘world class excellence’ has become a mantra.But the history of rankings shows us that measuring the wrongthings can produce distortions and perverse actions by governments.The rise of rankings is hardly surprising given how globalizationof the economy has intensified competition among countries and hownational leaders the world over have embraced the view that highereducation is the engine of their economies.

If you believe that’s the case, then issues about the productivity,status, and quality of higher education and university-basedresearch become indicators of  competitiveness. How manyinstitutions you have in the top 10, or 50, or 100″ ofinternational rankings of universities is used to gauge yournational competitiveness.”

Hazelkorn erkent dat deze aandacht positief kan doorwerken,bijvoorbeeld in het besef, dat lange termijn investeringen in hogeronderwijs renderen en in grotere nadruk op transparantie van dezeinvesteringen en op de publieke verantwoording daarvan.

Maar er zitten ook nadelen aan, die vertekening kunnen opleveren.Nadelen die bijvoorbeeld de investeringen in hogescholen zoudenkunnen beperken, terwijl juist ook daar extra geld nodig is voorhet stimuleren van studiesucces en participatie.

“By focusing attention on as few as 100 universities among morethan 17,000 postsecondary institutions worldwide, the rankings mayexacerbate the divide between the haves and have-nots, promptinggovernments to funnel money disproportionately to the institutionsstriving for world-class prominence (usually research universitiesthat are already wealthy and well-established) rather than collegesthat may need the money more or serve needier students.

Colleges that are chasing rankings prestige often focus theirattention on recruiting high-achieving students, since rankingslike U.S. News and its international equivalents typicallyreward institutions based on the standardized test scores and othercredentials of their enrolling students.”

De huidige methodologie van rankings levert bovendien eenovermatige nadruk op voor de ‘bioscience’ opleidingen als het gaatom de metingen van citaties en dergelijke. Hazelkorn pleit daaromvoor een verdere nuancering van de rankings en het gebruikdaarvan.

Een vorm daarvan zou kunnen zijn om het meer system-gebaseerdeevaluatiewerk als dat van de Lisbon Council nadrukkelijker bij debeleidsvorming te betrekken. “Such an approach defines quality morebroadly, to include access and teaching quality and other thingsthat the single-institution rankings often slight.”

[bron: InsideHigherEd]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK