Senioriteit geen smoes meer

Nieuws | de redactie
16 februari 2010 | Ervarenheid en 'senioriteit' van medewerkers is voor het bestuurscollege van de UU geen argument meer om hen te vrijwaren van toetsing op hun kwaliteit. Ook artsen die college geven moeten nu hun onderwijsvaardigheid bewijzen.

De ‘opfrisronde’ van het Utrechtse kwalificatiesysteem isvolgens het college nodig om het systeem van basis- enseniorkwalificaties een nieuwe impuls te geven. Waar de UU ooit meevoorop liep is namelijk inmiddels usance geworden in hetWO. De projectgroep op dit terrein constateert dat defilosofie achter het kwalificatiesysteem nog steeds recht overeindstaat, maar dat de uitvoering aanscherping behoeft, zo meldt hetUblad.

Er zou vooral meer uniformiteit moeten komen in de manier waarop deverschillende faculteiten de regeling hanteren en de registratievan behaalde kwalificaties dient te worden verbeterd. Hetcollege van bestuur heeft tevens beslist dat zittende stafleden diede dans tot nu toe wisten te ontspringen via een verkortetoetsingsprocedure alsnog hun basiskwalificatie moeten behalen. Hetfeit dat zij tot nu toe ‘ongekwalificeerd’ college geven, vindt menniet bevorderlijk voor de acceptatie van de regeling.

Ook artsen die college geven of werkgroepen begeleiden, zullen aaneen toetsing van hun onderwijsvaardigheden moeten geloven, zo heefthet college besloten. Omdat de meeste docenten geneeskunde indienst zijn van het UMC Utrecht konden zij zich tot nu toe metsucces aan de kwalificaties onttrekken. 

Mogelijkheden om het Engels van docenten in Engelstaligeopleidingen te toetsen zijn eveneens onder de loupe genomen. Diebenadering bleek een wat eenzijdige eis, omdat bijbuitenlandse docenten juist de beheersing van het Nederlandssoms problematisch blijkt. Daarom wordt nu als algemene eisgeformuleerd dat een docent zich goed moet kunnen uitdrukken in ‘degangbare taal’. Aan de faculteiten wordt overgelaten of zij terbeoordeling van de Engelse taalvaardigheid van docenten eenverplichte toets willen invoeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK