Strijd om onderwijs barst los

Nieuws | de redactie
26 februari 2010 | De politieke partijen beginnen hun posities te markeren en moeten dan soms wat opschuiven op het terrein van HO en SF. D66 lijkt weg te willen bewegen van het eigen standpunt over afschaffing van het beurzenstelsel. En de PvdA pleit voor opheffing van EZ en OCW in de fusie tot een nieuw ministerie, samen met SZW.

Op een bijeenkomstin Delft zei partijleider Alexander Pechtold dat als hij moestkiezen tussen investeren in de kwaliteit van het onderwijs enhet voortbestaan de basisbeurs, hij voor de kwaliteitzou kiezen. Maar voor dat dilemma kwam hij toch liever niet testaan. Het liefst schaft D66 de basisbeurs toch niet af,maar hij kon zijn gehoor op dat punt geen garantie geven, zoerkende hij.

VVD-voorman en oud-staatssecretaris HO-beleid, Mark Rutte, melddedat hij op het onderwijs geen bezuinigingen wil doorvoeren. Met dit’taboe’ bij de heroverwegingen bevestigt hij zijn eerderingezete lijn van opmerkelijke overeenstemming met zijn PvdA-collega in deTweede Kamer, Mariette Hamer. Daarmee neutraliseert hij debeloftes van liberale concurrent D66 op dit terrein en schept hijruimte voor zijn eigen partij om ook een ‘Paars III’ optie in hetvizier te houden. 

Hamer meldt dat zij volledig vasthoudt aan haar motie om ons land in de Top5 van de kennisnaties te brengen. Dat vereist wel keuzes,bijvoorbeeld bij de sterkere focus van deuniversiteiten. “Dus moet je specialiseren. met het hogeren wetenschappelijk onderwijs zou het noorden van het land zichkunnen toeleggen op duurzaamheid, de regio Eindhoven op innovatieen Wageningen op voedsel en voedselveiligheid.”

Een dergelijke toespitsing en focus zou ook voor EZ en OCWbeschoren zijn, blijkt uit haar woorden in de NRC. Dieministeries kunnen volgens Hamer wellicht samengevoegd worden. Naarde inhoud en orientatie van hun beleid kennen zij veel raakvlakken,vindt de PvdA-fractieleider. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK