Studenten kiezen dé Lector

Nieuws | de redactie
17 februari 2010 | Lectoren doen veel goed werk, maar wat merken de studenten daar van? ScienceGuide en het ISO organiseren voor het eerst de 'Lector van het Jaar' verkiezing. We zijn op zoek naar de lector die onderzoek het best verbindt met onderwijs en zo studenten het meest boeit. Zoek mee!

In alle discussies over de lectoraten komt hetpunt steeds weer aan de orde: wat heeft de studenteraan? Weten studenten eigenlijk wel wie of wat lectoren zijn?Ook tijdens het ‘Rode Hoed debat’ van de HBO-raad kwam dit tersprake en, zo bleek, alle aanwezigen herkendendeze essentiële vragen.

Voor ISO en ScienceGuide reden te meer om opeen uitdagende manier op zoek te gaan naar de antwoorden.We laten studenten zelf de lectoren aanwijzen waarzij merkbaar baat bij hebben en die hen inspireren! De Lector vanhet Jaar 2010 wordt hij of zij die het meest actief eninnovatief is bij de concrete vertaling van praktijkgerichtonderzoek naar curricula en onderwijsactiviteiten.

Alle lidorganisaties van het ISO en de colleges van bestuurin het hbo worden uitgenodigd vernieuwende, studentgerichtelectoren voor te dragen. Natuurlijk zijn alle anderestudentenorganisaties in het land evenzeer van harte welkom met hunvoordrachten en tips.

In het voordrachtformulier staan drie kernvragenvoor de lectorverkiezing:

1. Hoe schakelt de lector studenten in bij hetpraktijkgericht onderzoek?
(denk hierbij bv. aan stageopdrachten,stagebegeleiding, afstudeerprojecten, scriptiebegeleiding,verbindingen leggen met de praktijk/bedrijven, uitvoerenonderzoekstaken als enquetes)

2. Hoe wordt vanuit het lectoraat/de lector hetonderwijs en de opleiding vernieuwd?
(denk hierbij bv. aan gastcolleges,minor-ontwikkeling, vakevaluaties, honours-trajecten,siriusprojecten)

3. Welke resultaten zijn daarvan in de hogeschool, bijde studenten en opleidingen merkbaar?
(denk hierbij bv. aan nieuwe major-minor invullingen,vak- en onderwijsprogramma vernieuwingen, afstudeerscriptiesen-projecten, nieuwe afstudeer- en stageplekken)

U kunt tot 19 maart uw voordracht sturen naar deredactie van ScienceGuide redactie@scienceguide.nl ofnaar Hannah Jongsma van het ISO-bestuur iso@iso.nl. Gebruik daarvoordit formulier.

ISO en ScienceGuide zullen uit de voordrachten de vijfmeest aansprekende lectoren nomineren en hen presenteren inportretten op de site. Een hoogwaardige jury zal daarna dewinnaar aanwijzen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK