Studieuze vluchteling wel of niet steunen?

Nieuws | de redactie
11 februari 2010 | Moeten hoog opgeleide vluchtelingen in ons land via studie hun positie kunnen verbeteren en zo bijdragen aan de kenniseconomie? In Heerlen kan dit, maar de VVD wil daar stokje voor steken.

De VVD is tegen inspanningen van gemeenten om hoog opgeleidevluchtelingen te laten studeren in de bijstand en zo meer kans opde arbeidsmarkt te geven. Zij vraagt aan minister Plasterk daaromonder meer: “Is het waar dat degenen die van de regeling gebruikmaken kennelijk gedurende vier jaar volledig worden vrijgesteld vande verplichting om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen ente aanvaarden? Op grond van welke wettelijke bepaling kan dezevrijstelling voor vier jaar worden verleend?”

Ook willen de liberale Kamerleden De Krom, Blok enMeeuwis weten of het naar het oordeel van minister Plasterk”gewenst is dat alle (hoger opgeleide) vluchtelingen met eenerkende verblijfsstatus in Nederland voor een dergelijke regelingin aanmerking komen? Zo nee, hoe gaat u dat dan voorkomen nu degemeente Heerlen hiermee een precedent heeft geschapen?” U leest devolledige vragenlijst hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK