Toegankelijkheid HO in USA in gevaar

Nieuws | de redactie
9 februari 2010 | Stijgende collegegelden, afnemende budgetten van instellingen en studenten. De toegankelijkheid van het Amerikaanse HO komt in gevaar door de crisis. De Amerikaanse ‘HBO-raad’ benoemt tien knelpunten in het hoger onderwijs.

Terwijl Nederland in de ban is van discussies over studiefinanciering, blijkt dat de crisis hetAmerikaanse hoger onderwijs mischien nog wel harder raakt. DeAmerican Association of State Colleges and Universities (AASCU)heeft de ‘Top 10 Higher Education State Policy Issues’ voor 2010gepresenteerd. Wat opvalt? Ook in de Verenigde Staten zijnbetaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het hogeronderwijs de belangrijkste knelpunten op de beleidsagenda.

Collegegeld omhoog

De teruggelopen staatssteun voor colleges en universiteitenheeft geleid tot halfjaarlijkse collegegeldverhogingen. In Virginiazijn de collegegelden halverwege het collegejaar gemiddeld met 200dollar gestegen.

Bij de University of California -van Commissie-Veerman lid BobBerdahl- stegen de collegegelden met 15% tijdens dejaarwisseling en wordt er bij aanvang van het volgende collegejaarnog een stijging van 15% verwacht. De verhogingen hebben al inverschillende staten in studentenprotesten geresulteerd.

Verlaagde staatssteun voor studenten

Het budget voor staatsbeurzen neemt af in een behoorlijk aantalstaten, waaronder California, Florida, Illinois, Michigan,Missouri. In de meeste andere staten zijn de budgetten bevrorenafgelopen jaar. Studenten kunnen aankloppen bij de federaleoverheid vanaf 2010. Het budget voor de ‘Pell Grants’ wordt tot2019 met een kwart verhoogd tot bijna 7 miljard dollar.

Toegankelijkheid in gevaar

De financiële en economische crisis heeft ervoor gezorgd dat debudgetten voor colleges en universiteiten zijn verlaagd. Hier staattegenover dat het aantal studenten wat zich inschrijft alleen maarverder toe is genomen de afgelopen jaren. De toegankelijkheid komtin gevaar nu bijvoorbeeld in California universiteiten en collegeswaarschijnlijk eerstejaars studenten moeten gaan weigeren.

‘American Graduate Initiative’

De Amerikaanse staten dragen op hun manier bij aan dedoelstelling van president Obama in 2020 weer wereldleider tezijn bij de kwaliteit van afgestudeerden. Ze stellen zich tot doelde studierendementen te verhogen, beter verantwoording af te leggenen hun studentvolgsystemen te verbeteren.

De volledige top 10 van HO-knelpunten leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK