Topman Leidse universiteit naar Stenden

Nieuws | de redactie
24 februari 2010 | Stenden Hogeschool heeft Robert Coelen benoemd tot directeur Internationalisering voor de verdere uitbouw van haar buitenlandse campussen. De afgelopen vijf jaar bekleedde hij dezelfde functie aan de Universiteit Leiden.

Stenden is de enige hoger onderwijsinstelling inNederland met nevenvestigingen in verschillendebuitenlanden. Vanuit Leeuwarden zal de nieuwe directeurInternatrionalisering Robert Coelen de internationaleactiviteiten en campussen van de hogeschool proberen teversterken.

Het is een avontuur waarin ook met tegenslagen rekeninggehouden moet worden. Zo lukte het in 2008 – mede door definanciële crisis – niet om Stenden Berlijn van de grond te tillen.Ook heeft het ministerie van onderwijs – ondanks allerlei lovendeuitspraken over het belang van internationalisering – de laatstejaren alleen maar op internationalisering bezuinigd. Desondanksgroeit Stenden momenteel op alle vestigingen en wil het college vanbestuur de verbindingen tussen de vestigingen de komende jaren metkracht versterken.

Met Coelen haalt Stenden een gezaghebbendacademicus in huis die goed thuis is in de internationalediscussies over de ontwikkeling van hoger onderwijs en kwaliteit.Dr Robert Coelen bracht 30 jaar door in het Australische hogeronderwijs: eerst als student, toen als onderzoeker in de biologieen ten slotte als directeur internationalisering op de Universityof Queensland.

De afgelopen jaren mengde hij zich in Nederland in hetdebat over ranking. Hij liet zich negatief uit overStudiekeuze123, dat volgens hem te veelgebaseerd is opinies die niet te verifiëren zijn. “De Nederlandsestudent zit ingebed in een collectief geheugen over tientallenjaren. De reputatie van universiteiten in dat collectieve geheugenverandert niet zo snel. Tegelijk zegt dat beeld – en dus ookStudiekeuze123 – weinig over hoe Nederlandse universiteiten zichverhouden tot instellingen in andere landen.” Coelen pleitte daaromvoor aansluiting bij een Europees rankingsysteem, zoalsdat van het Duitse CHE.

Binnenkort gaat bij Stenden ook de Schot Craig Thompsonaan de slag. Thompson, die op diverse hotelscholen in hetbuitenland heeft gewerkt, wordt dean van de opleiding InternationalHospitality Management, een opleiding die Stenden aanbiedt inLeeuwarden, Qatar, Zuid-Afrika, Bangkok en Bali.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK