TU/e kiest onderzoeksprofiel

Nieuws | de redactie
2 februari 2010 | De Technische Universiteit Eindhoven heeft intern drie ‘High Potential Research Programs’ aangewezen. De universiteit gaat zich richten op betere beelden van hart en hersenen, betere kennis van kernfusie en meer invloed op de eigenschappen van polymeren.


De TU/e zet zwaar in op deze onderzoeksprogramma’s om zichduidelijk te kunnen profileren op het gebied van hetwetenschappelijk onderzoek van de technische universiteit. Deprogramma’s moeten een nationale en -waar mogelijk- internationalepositie gaan verwerven. Voor de TU/e zijn de High PotentialResearch Programs ook een manier om vernieuwend en risicovolmultidisciplinair onderzoek te stimuleren van jonge hoogleraren enhoofddocenten.

De volgende drie programma’s krijgen van deuniversiteit elk één miljoen euro, verspreid over vierjaar:

Hart en hersenen beter in beeld

Het eerste gehonoreerde programma richt zich op geavanceerdebeeldvormingtechnieken om hart en hersenen van patiënten beter tekunnen bekijken. Het onderzoek, onder leiding van prof.dr. LucFlorack van de Wiskunde en Informatica faculteit, richt zich oponderdelen van hart en hersenen die niet goed toegankelijk zijn metconventionele technieken, maar wel van grote betekenis zijn voor degezondheidszorg. Florack wil een toonaangevende onderzoeksgroepsamenstellen die werkt op het snijvlak van beeldvorming, wiskundigemodellering, algoritmiek, visualisatie en biomedischetoepassingen.

Plasma’s snappen

Het tweede project is gericht op plasma’s voor kernfusie.Voordat over enkele decennia de ITER-kernfusiereactor succesvolenergie kan opwekken, moeten wetenschappers nog veel kennis opdoen.De TU/e wil daarin een leidende rol spelen. Dit project wil driebelangrijke stappen zetten: de stromingen in een plasmareactorbeter in beeld brengen; hierdoor een beter begrip hebben van destromingen; om hiermee beter het brandende plasma te kunnenbeheersen. De programmaleider is prof.dr. Niek Lopes Cardozo,hoogleraar op het gebied van kernfusie, aan de faculteit TechnischeNatuurkunde.

Polymeren op alle schalen

Een multidisciplinair team van polymeeronderzoekers vanverschillende faculteiten gaat onderzoeken hoe het gedrag vanpolymeren precies samenhangt met de structuur van materialen opmolecuulniveau. Lukt dit, dan is een volgend doel om polymeren zóte ontwerpen dat ze precies het gewenste mechanische gedragvertonen. Het onderzoek wordt geleid door dr.ir. Leon Govaert,universitair hoofddocent aan de faculteit Werktuigbouwkunde.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK