Uitval leraarschap voorspelbaarder

Nieuws | de redactie
23 februari 2010 | Uitvallers in de lerarenopleiding zijn eigenlijk al direct herkenbaar: zij oriënteren zich zwak, kiezen hun studie op valreep, hebben lagere verwachting, ook van de eigen prestaties. Ook spelen idealistische overwegingen een kleinere rol in hun beroepskeuze.

Bij de aanvang van het eerste studiejaar aan lerarenopleidingenis een derde van de uitvallers voorspelbaar. Datblijkt uit de studie ‘Studiesucces en studieuitval bij eerstejaarsin de hbo-onderwijsopleidingen’ van het SBOen ResearchNed. SBO-directeur Freddy Weima vindt ditinzicht van groot belang voor de aanpak van deze opleidingen bijhet opvangen en vooral ook vasthouden van het talent dat bij henbinnenkomt.

“Met deze nieuwe kennis kunnen lerarenopleidingen gemakkelijkpeilen welke studenten bij voorbaat dreigen uit te vallen. Het isbelangrijk dat opleidingen zoveel mogelijk studenten vasthouden omaan de toenemende vraag aan leraren te voldoen.”

Weinig voorbereiding

Studenten die uitvallen, missen vaker informatie bij hunstudieoriëntatie, bezoeken minder vaak intensievevoorlichtingsdagen (als proefstuderen) en worden beperkterbeïnvloed door algemene voorlichtingsdagen. Ze zeggen ook minder tehebben nagedacht over hun keuze en beginnen daar ook laat mee. Ookspelen idealistische keuzeoverwegingen een kleinere rol bij deuitvallers.

Verder starten zij de opleiding met lagere verwachtingen en denkenzich er minder thuis te zullen voelen. Ook schatten deze studentenhun kansen op het halen van het einddiploma lager in. De uitvallersvan de pabo verwachten vaker problemen met wiskunde,rekenvaardigheden en Engels te krijgen. De uitvallers van detweedegraads lerarenopleidingen kijken daarentegen meer op tegenwiskunde, zelfstandig werken en studievaardigheden.

Leraar willen worden en dan toch iets andersdoen

Er is bovendien een groep studenten die interesseheeft in het leraarsvak maar toch voor een andere studierichtingkiest. Deze groep denkt dat de opleiding niet uitdagend genoeg isen twijfelt over latere loopbaanmogelijkheden en inkomensgroei. Inde studievoorlichting is dit beeld bij te stellen: deonderwijssalarissen zijn verbeterd en de diversiteit aan functiesgroeit.

Om de lerarenopleidingen te ondersteunen, laat het SBO eeninstrument ontwikkelen waarmee zij de toekomstige uitvallers kunnensignaleren. Als de opleidingen met deze studenten intakegesprekkenvoeren, kunnen zij op tijd van studie veranderen of alsnog bewusterkiezen voor de opleiding.

U vindt het volledige rapport hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK