Universiteit failliet door crisis

Nieuws | de redactie
25 februari 2010 | Voor het eerst moet een Nederlandse universiteit haar deuren sluiten vanwege de financiële crisis. De steun van prominenten als Sijbolt Noorda, Pauline van der Meer Mohr, Herman Wijffels, Winnie Sorgdrager en Annette Nijs heeft niet mogen baten. “Met grote spijt en een zwaar gemoed” heeft het CvB het faillissement aangevraagd.

In 2005 ging de Academia Vitae met tromgeroffel van start. Zijnoemde zichzelf de ‘universiteit voor en van het leven’ en de’universiteit van de toekomst’. Vanuit het Jordaanhuis in Deventerwerden innovatieve programma’s gedoceerd.

“Studenten en deelnemers aan programma’s van Academia Vitaeleren over de wetenschappen en kunsten in de breedte en de diepte.Er is veel aandacht voor de verbinding van de opgedane kennis methet eigen leven en met dat wat speelt in de samenleving. AcademiaVitae geeft de ruimte voor verwondering, voor het stellen vanvragen en voor onderzoek. Oorspronkelijke teksten spelen eenbelangrijke rol in het curriculum”, zo meldt de website die nog welin de lucht is.

Academia Vitae morsdood 

Oprichter en decaan Arjo Klamer schrijft in een verklaring datde instandhouding van de Academia Vitae economisch niet meerverantwoord was. “Zoals iedere organisatie die op de markt vanverdiepende en inspirerende leergangen beweegt, kreeg AcademiaVitae het moeilijk in deze lastige economische tijd. Programma´sgingen niet door, potentiële deelnemers haakten af. Lang hebben wegehoopt op een reddingsplan. Proposities die op tafel kwamen warenniet haalbaar, verkeerd voor Academia Vitae, werden doortoezichthouders teruggefloten of nemen de tijd die we niet meerhebben. Ondanks de inspanningen van de medewerkers en vele anderen,de welwillendheid van trouwe partners als Bergkwartier en degemeente Deventer, hebben de grens van het haalbare bereikt.”

Toch houdt Klamer hoop.”Is dit het einde? Als geboren optimistben ik bezig met het onderzoeken van een doorstart. Zoals de eerstefellow van Academia Vitae het zei: een goed gesprek is een gesprekdat voortgaat.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK