Verkiezingen met een tintje

Nieuws | de redactie
17 februari 2010 | Heeft de huidskleur van kandidaten invloed op verkiezingen? De Universiteit van Tilburg greep de presidentsverkiezingen in Amerika aan om dit te meten. Wat blijkt? Niet zo zeer beïnvloedt huidskleur verkiezingen, maar verkiezingen hebben invloed op de perceptie van iemands huidskleur!

Licht positief

Drie onderzoekers, onder wie Nicole Mead van de Universiteit vanTilburg, onderwierpen voorafgaand aan en tijdens de Amerikaanseverkiezingen diverse inwoners van Chicago aan een uitgebreideresearch om de bovengestelde huidskleurvraag te beantwoorden. Heteerste onderzoek betrof een kandidaat voor een niet-bestaandeverkiezing, maar na de verkiezingen werden de werkelijkekandidaten Obama en McCain gebruikt.

De conclusie van het onderzoek is opvallend. Want gek genoeg geefthet rapport uiteindelijk een antwoord op een andere vraag, namelijk’hebben verkiezingen invloed op de perceptie van de huidskleur vankandidaten? Het antwoord daarop is ‘ja’. Iemands politieke voorkeurverandert zijn perceptie van kandidaten met een getinte huid. Hoepositiever je mening is over iemand met een gekleurde huid, hoelichter je zijn of haar huid waarneemt.

OJ en Hillary

Tijdens de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingengebruikte het team van Hillary Clinton beelden van Barack Obamawaarin zijn huidskleur donkerder was gemaakt. Ook in 1994 werd eendergelijke handeling verricht: een donkerder gemaakte foto van O.J.Simpson werd op de cover van Time  afgedrukt naaraanleiding van zijn arrestatie. Velen zagen het bewerken van dezefoto’s als een poging hen negatief af te schilderen.

Nu blijkt dat niet alleen media zich schuldig maken aanmanipulatie, maar dat we het zelf ook doen. De onderzoekers toondendit aan met behulp van geretoucheerde foto’s waarop bestaande enniet-bestaande partijkandidaten met een donkere huidskleur te zienwaren. Respondenten kregen van elke kandidaat drie foto’svoorgelegd, waarvan één donkerder en één lichter was dan inwerkelijkheid.

Als de politieke ideeën van een kandidaat overeenkwamen met die vande beoordelaar, werden de ‘lichtste’ foto’s steevast als het meestrepresentatief voor deze kandidaat beoordeeld. Waar de politiekevoorkeur niet overeenkwam, gebeurde het omgekeerde. Dan werden dedonkere foto’s representatiever geacht dan de lichte. De resultatengeven aan dat de visuele weergave van anderen gerelateerd is aaneigen voorkeuren en dat ook onze eigen beslissingen – invergelijkbare context – erdoor worden beïnvloed.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK