Vici’s maatschappelijk relevant

Nieuws | de redactie
2 februari 2010 | NWO heeft 31 wetenschappers een Vici-subsidie toegekend. Voor het eerst konden alle wetenschappers in hun subsidieaanvraag aangeven wat de maatschappelijke relevantie van onderzoek was. ‘Hiermee konden zij het eindoordeel over hun aanvraag positief beïnvloeden’, aldus NWO.

Dit jaar schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraagvoor een Vici. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraagverder uit te werken. De onderzoekers moesten hun voorstel onderandere mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie.Op basis van internationale en nationale adviezen werdenuiteindelijk 31 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder degeselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen en achtbuitenlandse wetenschappers.

De Vici-subsidie bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon enis hiermee één van de grootste persoonsgebonden subsidies vanNederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijdeen eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is bestemd voor zeerervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigenvernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen endie als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. 

Maatschappelijk relevantie

Deze ronde was de eerste Vici-ronde waarin onderzoekers uit allewetenschapsgebieden de impact of de relevantie van hun onderzoekvoor de samenleving en de industrie op konden nemen in hunaanvraag. Dit was tot nu toe alleen mogelijk in de technischewetenschappen. Bijna alle onderzoekers die een aanvraag voor eenVici indienden, vulden deze paragraaf in. Hiermee konden zij heteindoordeel over het hun aanvraag positief beïnvloeden.

Alle Vici’s op een rij

Hier vindt u een alfabetische lijst met de gehonoreerden en eenindicatieve titel van het onderzoeksproject.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK