VSNU doelwit

Nieuws | de redactie
2 februari 2010 | Het studentenprotest verdeelt de top van de universiteiten. Kop van jut: Sijbolt Noorda, voorzitter van de VSNU.

De bezettingen en andere acties gaan hun tweede dag in. In denacht trokken Amsterdamse studenten nu afloop van hun bezettingnaar Utrecht, waar men voorlopig wil zien vol te houden. Maaral op de eerste dag bleek, dat de leiding van de verschillendebetrokken universiteiten nogal verschillend aankijkt tegen destudentenprotesten. 

Oud-LSVb-voorzitter en GroenLinks-lijsttrekker in Amsterdam,Maarten van Poelgeest, gaf bijles in effectiefactievoeren en adviseerde de studenten “gewoon een dagje extra teblijven en de minister uit te nodigen.” In Utrecht en Rotterdamheeft men zijn raad blijkbaar gevolgd tot nu toe.

Bij de UvA trad ook de collegevoorzitter op, Karel van der Toorn.Deze stond voor een lastig dilemma, want als lid van zowel de VSNU-voor de UvA- als van de HBO-raad -voor de HvA- washij betrokken bij de betogen vanuit de koepels dat een andereopzet van de SF veel geld zou kunnen vrijmaken voor universiteitenen hogescholen. De LSVb is vooral gebeten op de VSNU, tegen deachtergrond van het betoog van haar voorzitter SijboltNoorda.

Hij bepleitte onlangs een ‘kleiner maar duurder WO’, waarvande financiering de facto wel van de hbo’ers moetkomen. Noorda sprak zich uit voor de afschaffing van de SF eneen nieuw sociaal leenstelsel, waarvan de opbrengst grotendeels hethoger onderwijs ten goede zou komen. Dat is ook de lijn van de VVD. Aangezien 80% van de beursuitgaven in hethbo ’terechtkomen’ is de reallocatie hierin een duidelijkekeuze.

Interessant is dat VSNU-lid en VU-voorzitter Smit alsvoorzitter van de CDA-WI-studiegroep naar reallocaties in deoverheidsuitgaven de SF juist wil ontzien en meer via hogere eigen bijdragen vanalle studenten, in het bijzonder de masters in het wo, tot extramiddelen en eventuele beperking van uitgaven wil zien tekomen.

Tijdens de protestbijeenkomst met Van Poelgeest liet nu ook Van derToorn weten, dat hij afstand neemt van de visie van Noorda.Althans, hij vindt dat de VSNU zich niet zo had mogen uiten en nietop dit moment. “Sijbolt Noorda heeft als voorzitter van de VSNU,over het afschaffen van de basisbeurs, voor zijn beurt gesproken,”zei Van der Toorn over zijn voorganger in het Maagdenhuis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK