99 procent hersencapaciteit blijft onbenut

Nieuws | de redactie
12 maart 2010 | Begin maart was managementgoeroe Tony Buzan op Stenden voor het geven van een workshop over Mindmap, een leertheorie die een grotere aanspraak op de hersenen doet. Tijdens zijn bezoek werd hij verrast met de eretitel van ‘visiting professor’en de bijbehorende parafernalia: een certificaat, een Stenden-stola en, niet te vergeten, een Stendensweater.

Bij de benoeming zei Stenden-bestuurder Klaas-Wybo van der Hoek:Van der Hoek: “U bent een icoon op het gebied van leren leren. Wijeren u vanwege uw gehele werk en nodigen u hierbij uit ons bijiedere gelegenheid te bezoeken en uw kennis met ons tedelen.”

Tony Buzan was in Leeuwarden voor het geven van een workshop overMindMap, een leertheorie waarmee hij over de hele wereld aanzienheeft verworven. Buzan is onder meer hoogleraar InternationalRelations aan de London School of Economics en adviseur van deregering van Maleisië. In Leeuwarden werd zijn workshop bijgewoonddoor veel docenten die zelf met MindMap werken in hun lessenalsmede ondernemers.

MindMap

Volwassenen gebruiken gemiddeld minder dan 10% van huncreativiteit en slechts 1% van hun hersencapaciteit. Dit betekentdat de meeste mensen veel beter kunnen leren en veel meercreativiteit in huis hebben dan dagelijks blijkt. Door menseninformatie te laten verwerken in schema’s die fysiek op de hersenenlijken, is het mogelijk de leercapaciteit van mensen in korte tijddrastisch te verhogen, zo denkt Buzan.

Leven lang leren

Veel van de aanwezige docenten roemden de theorie van Buzan alsnuttig voor hun studenten. Maar hoe zit het met hun eigenontwikkeling? In gesprek met ScienceGuide schetste TonyBuzan ook mogelijkheden voor oudere docenten die willendoorleren.

“Je brein blijft jong. Als je docent bent in het ene gebied, moetje de bloem van je intelligentie voeden door andere vakgebieden tebestuderen die te maken hebben met het vakgebied dat jedoceert.”

Welke andere vakgebieden bestudeert u zelf?

“Momenteel bestuur ik het brein, neurofysiologie, de aard vanintelligentie en genieën en astronomie en planetairegeografie.” 

In uw lezing betoogde u dat het belangrijk is om te blijvendagdromen en dagdromen te blijven verwezenlijken, om zo aanwezigecreativiteit te blijven benutten. U bent nu 67 en hebt al veelbereikt. Wat zijn nog uw eigen dagdromen die u hoopt teverwezenlijken?

“Ik zou de hele wereld bewust willen maken van de schoonheid vanhet brein en van kennis en hoe je die moet  toepassen. Daarnawil ik mij gaan bezighouden met het schrijven van poëzie, tekenen,het componeren van muziek en werken met dieren.”

Meer informatie? www.thinkbuzan.com


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK